civilingeniør i konstruktion og mekanik
Kandidatuddannelse

Konstruktion og mekanik

Den engelsksprogede uddannelse handler om at udvikle nye mekaniske komponenter til produkter - til alt fra høreapparater til industrielle anlæg og vindmøller.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i konstruktion og mekanik
Andre betegnelser:
Mechanical Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde med systematiske konstruktionsmetoder og avancerede matematiske modeller, og du får viden om fysiske principper, styrkeforhold, strømninger og energiomformning.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du finde arbejde inden for udvikling og forskning i industrivirksomheder, der fx producerer energisystemer, vindmøller, turbiner eller andre mekaniske systemer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i konstruktion og mekanik arbejder du med udvikling af nye og bedre løsninger, mekaniske komponenter og produktionsudstyr.

Arbejdet med konstruktion handler bl.a. om, hvordan man beregner konstruktioners bærerevne, når vi taler om større konstruktioner, fx skibe, turbiner og vindmøller.

Du lærer også om, hvordan man arbejder med mikrostrukturer i produkter som fx høreapparater og mobiltelefoner.

Fokusområder

Der er følgende fem fokusområder på uddannelsen:

  • Konstruktion og produktudvikling
  • Styrkeforhold og dynamik
  • Industriel strømningsmekanik
  • Maritime konstruktioner
  • Energiteknik

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Mechanical Engineering (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder konstruktion og mekanik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

DTU udbyder i samarbejde med udenlandske universiteter desuden følgende uddannelser:

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i produktion og konstruktion giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udvikling og forskning i industrivirksomheder, der fremstiller højteknologiske produkter. Du kan fx komme til at arbejde med optimering af energisystemer, styring og regulering af mekaniske systemer eller analyse af strømninger omkring vindmøller eller omkring maritime konstruktioner. Du vil også kunne vælge en karriere inden for forskning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information