civilingeniør i konstruktion og mekanik
Kandidatuddannelse

Konstruktion og mekanik

Den engelsksprogede uddannelse i konstruktion og mekanik handler om at udvikle nye mekaniske komponenter til produkter. Det kan være alt fra små dele i et høreapparat til industrielle anlæg, vindmøller og skibe.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i konstruktion og mekanik
Andre betegnelser:
Mechanical Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde med systematiske konstruktionsmetoder og avancerede matematiske modeller, og du får viden om fysiske principper, styrkeforhold, strømninger og energiomformning.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du finde arbejde inden for udvikling og forskning i industrivirksomheder, der fx producerer energisystemer, vindmøller, turbiner eller andre mekaniske systemer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i konstruktion og mekanik arbejder du med udvikling af nye og bedre løsninger, mekaniske komponenter og produktionsudstyr.

Arbejdet med konstruktion handler bl.a. om, hvordan man beregner konstruktioners bærerevne, når vi taler om større konstruktioner, fx skibe, turbiner og vindmøller.

Du lærer også om, hvordan man arbejder med mikrostrukturer i produkter som fx høreapparater og mobiltelefoner.

Der er følgende fem fokusområder på uddannelsen:

  • Konstruktion og produktudvikling
  • Styrkeforhold og dynamik
  • Industriel strømningsmekanik
  • Maritime konstruktioner
  • Energiteknik

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Mechanical Engineering.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder konstruktion og mekanik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

DTU udbyder i samarbejde med udenlandske universiteter desuden Master of Science in Computational Mechanics, Master of Science in Engineering Design and Applied Mechanics samt Nordic Master in Maritime Engineering.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i produktion og konstruktion giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udvikling og forskning i industrivirksomheder, der fremstiller højteknologiske produkter. Du kan fx komme til at arbejde med optimering af energisystemer, styring og regulering af mekaniske systemer eller analyse af strømninger omkring vindmøller eller omkring maritime konstruktioner. Du vil også kunne vælge en karriere inden for forskning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information