Foto af Skibsingeniør
Job

Skibsingeniør

En skibsingeniør eller maritim ingeniør kan beskæftige sig med flere forskellige opgaver inden for skibsindustrien og andre industrier.

Fakta

Arbejdssteder:
Rederier, skibsværfter, rådgivende ingeniørfirmaer, samt leverandører af maritimt design, teknologi og udstyr
Stillingsbetegnelser:
Skibsingeniør, maritim ingeniør, ingeniør

Det kan fx være design og konstruktion af skibe, projektering af energianlæg eller boreplatforme, tilrettelæggelse af skibenes drift samt udarbejdelse af budgetter.

Som skibsingeniør skal du være dygtig til matematik og fysik, have et stort overblik og evnen til at planlægge og organisere. Skibsingeniører kan bl.a. finde beskæftigelse hos leverandører af maritimt design, teknologi og udstyr, samt rederier, skibsdesignere og skibsværfter. Det er også muligt at starte egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af skibsingeniører
Skibsingeniører diskuterer en løsningsmodel på en konstruktion.

Som skibsingeniør arbejder du med projektering og konstruktion af forskellige typer fartøjer, fx fragtskibe, færger og fiskeskibe, men også med offshore-konstruktioner som fx boreplatforme.

Du formgiver de bærende konstruktioner, beregner konstruktionernes dimensioner og disponerer rum og indretning. Du kan også udarbejde planer for det udstyr, der skal bruges til at laste og losse fx et fragtskib.

Nogle skibsingeniører arbejder særligt med konstruktionen af skibenes energianlæg, dvs. maskinanlæg eller varme- og køleanlæg.

Som skibsingeniør skal du samtidig udarbejde budgetter og tilrettelægge det samlede produktionsforløb. Det vil også ofte være dig, der planlægger arbejdet i værkstederne, i byggedokken og på beddingen. Beddingen er det underlag, skibet står på, mens det bygges.

Dine opgaver vil ofte være rettet mod energioptimering og at skabe klima- og miljøvenlige maritime løsninger. I rederier tager du dig af tilrettelæggelsen af skibenes drift og vedligeholdelse. Et andet arbejdsområde er vurdering af skibe og kontrol med bl.a. sikkerheden under bygning og drift. Dette arbejde foregår især i skibsklassificeringsbureauer, forsikringsselskaber, rådgivende ingeniørfirmaer og i Søfartsstyrelsen.

Du kan desuden være beskæftiget med udvikling, forskning og undervisning inden for skibs- og konstruktionsteknik.

Som skibsingeniør skal du være god til matematik, fysik og ofte også kemi. Du skal også have analytiske evner og fantasi til at anvende teoretisk viden til praktiske problemløsninger.

Skibsingeniører får træning i at overskue og planlægge længerevarende forløb. Du kan både komme til at arbejde selvstændigt, sammen med andre og som leder.

Arbejdsplads

En skibsingeniørs arbejdsplads er i rådgivende ingeniørvirksomheder, på skibsværfter og i rederier, i skibsklassificeringsbureauer, i Søfartsstyrelsen og i Søværnet. Nogle skibsingeniører har selvstændig virksomhed som rådgivende ingeniører.

Se mere om brancherne Rådgivende ingeniørvirksomhed og Transportmiddelindustri.

Skibsingeniører kan også arbejde med serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas eller med udlejning og leasing af skibe og både.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Ingeniør - maskin- og skibsingeniør39.922 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Skibsingeniører finder ansættelse hos rederier, på skibsværfter, hos skibsdesignere samt leverandører af maritimt design, teknologi og udstyr og hos rådgivende ingeniørfirmaer.

De beskæftiges også inden for andre former for konstruktionsvirksomhed samt i Søfartsstyrelsen og Søværnet. Ofte ansættes skibsingeniører i konsulentfunktioner. Du har mulighed for at specialisere dig yderligere eller blive udstationeret i udlandet. Der er også mulighed for at starte egen virksomhed.

Mere uddannelse

De teknologiske institutter arrangerer efteruddannelseskurser for bl.a. skibsingeniører.

Ingeniører kan også tage diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse.

Få mere at vide

Danske Maritime
danskemaritime.dk

Danske Rederier
www.danishshipping.dk

World Careers – kampagne for Det Blå Danmark
worldcareers.dk

Dansk Industri
www.di.dk

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)
www.ida.dk

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.