kandidatuddannelse i Rumlige design og samfund
Kandidatuddannelse

Spatial Designs and Society

Uddannelsen er tværfaglig og fokuserer på forbrugsdesign, designede steder og designprocesser. Uddannelsen foregår på engelsk.

Fakta

Navn:
Spatial Designs and Society
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om forskningen inden for bl.a. mobilitet, forbrug og oplevelser i relation til design, og du lærer at analysere designprocesser og forskelle i forståelse og brug af design og steder i forskellige kulturer. Forbrugsdesign, steder og designprocesser ses i en samfundsvidenskabelig optik, hvori indgår bygeografi, antropologi, sociologi og designstudier.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder som fx konsulent og analytiker i private virksomheder, der beskæftiger sig med analyser, udvikling eller design af forbrugsdesign, oplevelser og steder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du viden om forskningen inden for mobilitet, forbrug og oplevelser i forhold til designobjekter og steder.

Uddannelsen giver dig redskaber til at analysere brugen af et givent design og forstå, hvordan designprocesser forløber og organiseres såvel kulturelt som socialt og materielt.

Du lærer at beherske rumlig analyse i forhold til GIS kortlægning og kartering og lærer at bruge fotografering og filmproduktion i forbindelse med etnografisk feltarbejde samt at lave præsentationer i forbindelse med konsulentopgaver.

Fagområder

Uddannelsen omfatter fagområderne:

  • Designobjekter og designede steder set fra et forbrugerperspektiv
  • Designprocesser og social forandring
  • Studier af design i praksis

Uddannelsen er tværfaglig, og du bliver klædt på til at arbejde med bl.a. designere, planlæggere, forretningsudviklere og marketingfolk.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Spatial Designs and Society som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på RUC's hjemmeside.

Adgangskrav på RUC

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En række bacheloruddannelser, hvori nedenstående fag indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til kandidatuddannelsen, herunder fx:

  • Antropologi
  • Europæisk etnologi
  • Geografi
  • Sociologi
  • Teknoantropologi
  • Statskundskab
  • Erhvervsøkonomi, HA

En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for især private virksomheder, der beskæftiger sig med analyser af og/eller design af forbrugsobjekter og steder. Her vil du kunne arbejde med fx konsulentopgaver.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for arkitektarbejde, design og planlægning og administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information