kandidat i Bioentrepreneurskab
Kandidatuddannelse

Business Administration and Bioentrepreneurship

På kandidatuddannelsen vil du få en erhvervsorienteret undervisning i bioteknologi.

Fakta

Navn:
Business Administration and Bioentrepreneurship
Andre betegnelser:
Bioentrepreneurskab
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant baceloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får bl.a. undervisning i økonomiske og organisatoriske værktøjer, som du kan bruge til at styre en forretningsmæssig proces.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af bioteknologiske produkter.

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i Business Administration and Bioentrepreneurship giver dig en sammenhængende viden om udviklingen af bioteknologiske produkter og muligheden for at gøre virksomhederne økonomisk og organisatorisk stærke.

Du får både analytiske og ledelsesmæssige redskaber og lærer at styre en forretningsmæssig proces så effektivt som muligt.

Fagområder

Uddannelsen er tværfaglig, og du får stor indsigt i erhvervsøkonomi, innovation og iværksætteri i relation til det bioteknologiske område.

På første år af uddannelsen udvikler du dine færdigheder og din indsigt i avanceret biologi og bioteknologi. På andet år undervises du i bl.a. innovationsledelse, markedsføring, finansiering og biobusiness-udvikling, og du lærer at omdanne bioinnovation til en forretningsplan for en virksomhed.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.(bio.).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Copenhagen Business School (cbs.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Copenhagen Business School (cbs.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i business administration and bioentrepreneurship foregår i:

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Copenhagen Business School (CBS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Københavns Universitet (KU).

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af bioteknologiske produkter.

Du vil bl.a. kunne arbejde med strategisk planlægning, innovation, international forretningsudvikling eller virksomheds- eller personaleledelse, typisk inden for biotekvirksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Administrativt arbejde

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information