uddannelsen til danser
Kunstnerisk uddannelse

Dans og koreografi

På uddannelsen arbejder du med dans og koreografi både teoretisk og praktisk og igennem forskellige udviklingsprojekter.

Fakta

Navn:
Dans og koreografi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Ingen formelle adgangskrav. Der er optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Uddannelsen er en kombination af dans og koreografi. Teknik lærer du sideløbende med at du udvikler din kunstneriske praksis. Undervejs i uddannelsen får du også teoretisk viden om dansk, koreografi, scenekunst mm. Du vil også komme til at arbejde sammen med studerende fra andre uddannelser på skolen i fælles scenekunstneriske projekter.

Undervisningen foregår for størstedelens vedkommende på engelsk.

Som færdiguddannet kan du arbejde som professionel danser og koreograf på teatre i både ind- og udland. Du kan også beskæftige dig med dansens formsprog i andre sammenhænge, fx som underviser eller danseformidler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er inddelt i moduler, der indeholder fag, der strækker sig over uddannelsen i en stadig progression

Modul 1: Faglig introduktion I

På modulet får du en grundlæggende forståelse af din uddannelse og dens samspil med andre scenekunstneriske faggruppers begreber, arbejdsmetoder og kunstneriske virke. Du møder et bredt udvalg af teknikker, metoder og udtryk, som har relevans for dansens og koreografiens historie og udvikling og betydning for samtiden. Og du introduceres til tværfaglige arbejdsmetoder gennem kunstnerisk udviklingsarbejde.

Modul 2: Faglig introduktion II

Modulet fokuserer på hovedfaget dans. Du får faget Dans, krop, bevægelse I, hvor du lærer dansetekniske grundprincipper, arbejder med kropslighed og rumlighed, samt ser dit bevægelsesudtryk i et kunstnerisk perspektiv.

Modul 3: Faglig introduktion III

Du får Dans, krop, bevægelse II, hvor du arbejder videre med danseteknik og dit eget bevægelsesudtryk. Du får også faget Koreografi, hvor du lærer om kompositionens grundprincipper og om koreografisk tilgav til dans.

Modul 4: Kunstnerisk praksis I

På modulet deltager du i udviklingen af et scenekunstnerisk værk og du får også teoretisk viden om et udvalgt område inden for dans og koreografi. Den teoretiske viden skal sættes i relation til det praktiske arbejde.

Modul 5: Faglig udvikling I

Modulet fokuserer på hovedfaget dans. Du får faget Dans, krop, bevægelse IIA. Udover at arbejde videre med danseteknik og dit eget bevægelsesudtryk, begynder du også at skulle arbejde med dit eget ansvar i den tekniske udvikling.

Modul 6: Tværgående kunstnerisk undersøgelse (TKU)

På modulet skal du arbejde tværfagligt med et udvalgt, aktuelt omverdensfænomen ud fra dit faglige udgangspunkt for at kunne sætte denne nye indsigt i spil med studerende på andre linjer i en fælles undersøgelse. Derudover får du undervisning i koreografi.

Modul 7: Kunstnerisk praksis II

På modulet har du dels faget Dans, krop og bevægelse IIB og dels Projekt II, hvor du deltager i udviklingen af et scenekunstnerisk værk. Her skal du integrere de færdigheder, du har fået i dans og koreografi med det sceniske udtryk og med det at samarbejde med andre faggrupper om et produkt.

Modul 8: Kunstnerisk praksis III

På modulet arbejder du især med det koreografiske område. Du får dels faget Koreografi IIB, dels Kunstnerisk udviklingsarbejde II, hvor der er mulighed for at samarbejde med studerende fra de andre uddannelser på skolen og fokuseres på tværfaglige arbejdsmetoder.

Modul 9: Faglig fordybelse I

På modulet har du både faget Dans, krop, bevægelse IIIA og Koreografi IIIA, hvor du videreudvikler dine færdigheder inden for de to felter. Desuden får du faget Entreprenørskab, hvor der arbejdes med forholdet mellem kunstnerisk praksis og entreprenørskab. Du kommer blandt andet til at arbejde med mundtlig og skriftlig formidling, samt netværksskabelse og projektstyring.

Modul 10: Kunstnerisk praksis IV

På modulet skal du arbejde med et kunstnerisk udviklingsprojekt. Du skal udvikle dine egne arbejdsmetoder inden for rammerne af et selvvalgt scenekunstnerisk format, som kan præsenteres for og formidles til publikum. I tillæg til selve projektet, skal din refleksion over arbejdet udgøre et mål i sig selv.

Modul 11: Faglig fordybelse II 

Modulet skal understøtte din fordybelse i dans og koreografi. Du skal arbejde med et bredt udvalg af teknikker, metoder og udtryk.

Modul 12: Kunstnerisk praksis V

På det afsluttende modul på uddannelsen skal du lave afgangsprojekt. Du skal udvikle et scenekunstnerisk værk, der baserer sig på alt, du har lært gennem studietiden. Dermed kommer både den teoretiske viden, dine færdigheder inden for dans og koreografi, samt dine erfaringer med tværfagligt arbejde i spil.

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor i dans og koreografi, Den engelsksprogede betegnelse er Bachelor of Fine Arts in Dance and Choreography.

Undervisningen strækker sig over ca. 40 timer om ugen, og der er mødepligt. Aftener og weekender kan inddrages i undervisningen, hvilket gør det vanskeligt at have arbejde ved siden af. Optræden, som ikke er en del af undervisningen, skal godkendes af skolen.

Uddannelsen foregår i København.

Optagelse og adgang

Der er ingen særlige uddannelseskrav, men du skal bestå en optagelsesprøve, der er opdelt i tre trin. Adgangsprøverne foregår typisk i februar - april.

Det er en fordel at have kendskab til moderne og klassisk dans og ballet eller grundtræning fra andre fysiske discipliner.

Ansøgningsskema med krav og vejledning kan du finde på Den Danske Scenekunstskoles hjemmeside.  Ansøgningsfristen, som er i januar, bliver annonceret i god tid forinden.

Du får efter hver prøve at vide, om du er gået videre til næste prøve.

Der vil ikke nødvendigvis være optag hvert år. Antallet af optagne studerende vil variere.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet danser og koreograf har du mulighed for at optræde i og opsætte  danseforestillinger, ved musikalske arrangementer, i tv m.m.  Du kan også arbejde som underviser i dans.

Den Danske Scenekunstskoleskole, København udbyder en 2-årig videreuddannelse som danseformidler.

Uddannelsen er under godkendelse som en tre-årig kunstnerisk bacheloruddannelse. Hvis den bliver godkendt, er der efter endt uddannelse mulighed for at søge relevante kandidatuddannelser, især kandidatuddannelser, der vil blive udviklet på Den Danske Scenekunstskole.

Du kan desuden videreuddanne dig ved at tage på studieophold i udlandet.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedets hjemmeside:

Den Danske Scenekunstskole http://www.ddsks.dk/

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information