uddannelsen til danseformidler
Kandidatuddannelse

Dans og participation

Du lærer at forene kunstnerisk og pædagogisk praksis. Uddannelsen foregår på engelsk.

Fakta

Navn:
Dans og participation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Bestået grunduddannelse i dans på bachelor-niveau og en bestået optagelsesprøve.
Økonomi:
SU

På den to-årige kandidatuddannelse lærer du at udvikle og gennemføre kunstneriske projekter, hvor deltagernes kropslige, sociale og kreativt skabende oplevelser er centrale.

Som færdiguddannet kan du blandt andet lede kreative danseprojekter i skoler og andre uddannelses- og kulturinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig et fagligt fundament i både kreativ dans og pædagogik. Du arbejder både praktisk og teoretisk med begge spor i uddannelsen. Målet er at uddanne formidlere af dans, som er kunstnerisk velfunderede og reflekterende. I løbet af de to år dykker du ned i et selvdefineret interesseområde og laver undersøgelser og projekter i felten.

Undervisningsform

Uddannelsen veksler mellem undervisning og workshops under ledelse af undervisere, forskere og kunstnere fra ind- og udland. Der vil være perioder, hvor du laver undersøgelser inden for feltet, herunder praktikperioder, hvor du planlægger og underviser danseforløb for specifikke målgrupper.

Der undervises primært på engelsk, men det er muligt at aflevere skriftlige opgaver på dansk.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, hvor du fordyber sig i et selvvalgt område.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel candidatus artis scenicae (cand.art.scen) i dans og participation. Den engelske titel er Master of Fine Arts (MFA) in Dance and Participation.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant kunstnerisk uddannelse på bachelorniveau. Derudover skal du bestå en optagelsesprøve.

Se adgangskravene under Om det enkelte uddannelsessted.

Om det enkelte uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Den Danske Scenekunstskole i København. 

Den Danske Scenekunstskole

Skolen udbyder danseformidling som en 2-årig kandidatuddannelse.

Skolen udbyder også bacheloruddannelsen i dans og koreografi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på Den Danske Scenekunstskole

Adgangskravet til kandidatuddannelsen i dans og participation er en bestået optagelsesprøve samt en kunstnerisk uddannelse på bachelorniveau fra Den Danske Scenekunstskole eller en anden relevant dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution.

Optagelse sker på uddannelsesstedet. Læs mere på skolens hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som kandidat i dans og participation kan du blandt andet lede kreative danseprojekter i skoler og andre uddannelses- og kulturinstitutioner.

Uddannelsen klæder dig også på til at skabe dine egne kunstneriske projekter, hvor deltagelse er et nøgleelement.

Som med de fleste andre kunstneriske uddannelser arbejder kandidater fra dans og participation for det meste freelance og ansættes på projektbasis eller udvikler deres egne projekter.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information