amu kompetanceafklaring
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Individuel kompetencevurdering i AMU

Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der giver dig anerkendelse for din viden, dine færdigheder og dine kompetencer.

Fakta

Navn:
Individuel kompetencevurdering i AMU
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
IKV i AMU: ½ - 5 dage. IKV i AMU for F/I: ½ - 10 dage. Vurdering af basale færdigheder: 0,3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for individuel kompetencevurdering i AMU. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb. Som hovedregel mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2769

Individuel kompetencevurdering i AMU henvender sig til dig, som arbejder inden for et jobområde, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser, og som ønsker at få vurderet og anerkendt dine realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne.

Se alle AMU-kurser inden for området Individuel kompetencevurdering på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

På Individuel kompetencevurdering i AMU får du vurderet og anerkendt dine realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne.

Skolen kan anerkende dine kompetencer i form af en individuel uddannelsesplan, og den kan udstede et uddannelsesbevis eller et kompetencebevis, hvis realkompetencevurderingen giver grundlag for det.

Individuel kompetencevurdering i AMU udbydes af erhvervsskoler og AMU-centre flere steder i landet.

Varighed

Kurserne strækker sig fra ½ til 10 dages varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

Der er ingen deltagerbetaling for individuel kompetencevurdering i AMU. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du vil vide mere om, hvordan den individuelle kompetencevurdering foregår.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information