Kursus

Vurdering af basale færdigheder

Deltagere i AMU-kurser eller Individuel kompetencevurdering i AMU kan efter ønske få vurderet deres færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik samt vejledning til undervisningsmuligheder heri efter behov.

Fakta

Navn:
Vurdering af basale færdigheder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Indtil 0,3 dag.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for individuel kompetencevurdering i AMU. Andre AMU-kurser koster 126 - 190 kr. pr. dag. Som regel mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2769
Fagkode:
40131-

.

Målgruppe

Vurdering af basale færdigheder i AMU er et tilbud til alle, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser, og som deltager i AMU-uddannelser eller Individuel kompetencevurdering i AMU.

Mål

Mål for vurderingen af basale færdigheder og vejledningen i tilknytning hertil er:1. At tilrettelægge og tilpasse den enkeltes AMU-undervisning mhp. at understøtte gennemførelsen og forbedre udbyttet af undervisningen.2. At vejlede til undervisning i basale færdigheder enten i AMU eller efter anden lovgivning f.eks. forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning eller dansk som andetsprog, når vurderingen tyder på, at deltageren kan have udbytte heraf.3. At vejlede til forløb, der kombinerer AMU med anden undervisning f. eks. FVU, når vurderingen tyder på, ar deltageren kan have udbytte heraf.

Varighed

Indtil 0,3 dag.

Eksamen

Økonomi

Der er ingen deltagerbetaling for individuel kompetencevurdering i AMU. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Aarhus Business College

Business College Syd

Campus Vejle

DEKRA A/S

DEKRA Fyn ApS

DEKRA Midtjylland ApS

DEKRA Nordjylland A/S

DEKRA Sydjylland A/S

Zealand Business College