amu i tandteknik
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Tandteknik

Inden for tandteknik kan du specialisere dig i forskellige arbejdsfunktioner inden for fremstilling af kroner, broer og proteser. Du kan også beskæftige dig med teknik til ørepropper.

Fakta

Navn:
Tandteknik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2698

Du kan fx tage kurser i attachmentkonstruktioner og fuldkeramiske indlæg. Du kan lære at fremstille kroner i metal og plast, og du har mulighed for at lære, hvordan man tager aftryk af øret, støber modeller og fremstiller høreapparater.

Kurserne henvender sig især til laboratorietandteknikere og tandteknikere.

Se alle AMU-kurser inden for området Tandteknik på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Tandteknik omfatter kurser inden for emnerne:

  • Fremstilling af broer og kroner, indlæg, facader i forskellige materialer samt attachmentkonstruktioner og suprastrukturer ved implantologi
  • Fremstilling af proteser, reguleringsapparater, bideskinner og defektprotetik
  • Fremstilling af ørepropteknik

Kurserne udbydes typisk af AMU-skoler og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Tandteknik omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Serviceerhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Tandteknik er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information