amu i maskin og værktøjsteknik
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Maskin- og værktøjsområdet

Området indeholder kurser, hvor du lærer at opstille og vedligeholde både konventionelle og datastyrede bearbejdningsmaskiner til industriel produktion.

Fakta

Navn:
Maskin- og værktøjsområdet
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2244

Nogle kurser fokuserer på fremstilling, indkøring og tilretning af dataprogrammel til styringsteknikker som cad/cam, fms og cim. På andre kurser lærer du at udarbejde tegninger, skitser, operationsbeskrivelser og anden dokumentation. Du kan også lære at fremstille produktionsværktøj til plast- og metalindustrien.

Kurserne henvender sig især til faglærte inden for metailindustrien.

Se alle AMU-kurser inden for området Maskiner og værktøjer på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Maskin- og værktøjsområdet omfatter kurser inden for emnerne:

  • Bearbejdningsmaskiner i industriel produktion
  • Datastyringsteknik
  • Fagtegning og dokumentation
  • Fremstilling af produktionsværktøj

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Maskin- og værktøjsområdet omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Metalindustrien.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Maskin- og værktøjsområdet er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI).

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Praktisk værkstedsteknik, spåntagning
Cnc drejning, manuel programmering
Fræsning, emnefremstilling
Produktionstekniske beregninger for cnc
Industriteknisk Projektionstegning
Volumenmodeller, dynamisk cad, produktionstegning
Maskintegning, Projektionstegning i cad
Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion
Bearbejdningsteknik, drejning, emnefremstilling
CNC fræsning,optimering/produktion
CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet
CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning
CNC fræsning, 4-akset bearbejdning/programmering
CNC fræsning, 5-akset bearbejdning/programmering
GPS målsætning
GPS målsætning, designoptimering
GPS målsætning i CAD
Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter
Emnetegning i CAD, designoptimering
Måleteknisk kontroldokumentation i metalindustrien
CAM drejning med C-akse
CAM fræsning (2D) på CAD-filer
CAM fræsning (3D)
CAM fræsning med dobbeltkrumme overflader
CAM fræsning, flerakset bearbejdning
CNC drejning, programmering med cyklus/dialog
CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet
CNC drejning med C-akse (2-sidet)
CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet)
Værktøjsteknik snit og stans
Værktøjsteknik formværktøjer
Fremstilling af værktøjskomponenter- drejning
Fremstilling af værktøjskomponenter - Fræsning
Fremstilling af værktøjskomponenter - Slibning
Fremstilling af værktøjskomponenter- Sænkgnist
Fremstilling af værktøjskomponenter- Trådgnist
Emnemodning af stanseemner
Konstruktionsprincipper for stanseværktøjer
Materialevalg til stanseværktøjer
Materialevalg til støbeforme
Emnemodning af støbeemner
Konstruktionsprincipper for støbeværktøjer
Additiv Manufacturing (3D metalprint)
Additive Manufacturing (3D metalprint) rev.enginee
CNC-drejning Programdokumentation 1
CNC -drejning Programdokumentation 2
CNC-drejning C-akse programmering
CNC Fræsning programdokumentation I
CNC Fræsning - programdokumentation II
CNC Fræsning - programdokumentation III

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information