amu i maskin og værktøjsteknik
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Maskin- og værktøjsområdet

Området indeholder kurser, hvor du lærer at opstille og vedligeholde både konventionelle og datastyrede bearbejdningsmaskiner til industriel produktion.

Fakta

Navn:
Maskin- og værktøjsområdet
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2244

Nogle kurser fokuserer på fremstilling, indkøring og tilretning af dataprogrammel til styringsteknikker som cad/cam, fms og cim. På andre kurser lærer du at udarbejde tegninger, skitser, operationsbeskrivelser og anden dokumentation. Du kan også lære at fremstille produktionsværktøj til plast- og metalindustrien.

Kurserne henvender sig især til faglærte inden for metailindustrien.

Se alle AMU-kurser inden for området Maskiner og værktøjer på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Maskin- og værktøjsområdet omfatter kurser inden for emnerne:

  • Bearbejdningsmaskiner i industriel produktion
  • Datastyringsteknik
  • Fagtegning og dokumentation
  • Fremstilling af produktionsværktøj

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Maskin- og værktøjsområdet omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Metalindustrien.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Maskin- og værktøjsområdet er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI).

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Praktisk værkstedsteknik, spåntagning
Cnc drejning, manuel programmering
Fræsning, emnefremstilling
Produktionstekniske beregninger for cnc
Industriteknisk Projektionstegning
Volumenmodeller, dynamisk cad, produktionstegning
Maskintegning, Projektionstegning i cad
Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion
Bearbejdningsteknik, drejning, emnefremstilling
CNC fræsning,optimering/produktion
CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet
CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning
CNC fræsning, 4-akset bearbejdning/programmering
CNC fræsning, 5-akset bearbejdning/programmering
GPS målsætning
GPS målsætning, designoptimering
GPS målsætning i CAD
Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter
Emnetegning i CAD, designoptimering
Måleteknisk kontroldokumentation i metalindustrien
CAM drejning med C-akse
CAM fræsning (2D) på CAD-filer
CAM fræsning (3D)
CAM fræsning med dobbeltkrumme overflader
CAM fræsning, flerakset bearbejdning
CNC drejning, programmering med cyklus/dialog
CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet
CNC drejning med C-akse (2-sidet)
CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet)
Værktøjsteknik snit og stans
Værktøjsteknik formværktøjer
Fremstilling af værktøjskomponenter- drejning
Fremstilling af værktøjskomponenter - Fræsning
Fremstilling af værktøjskomponenter - Slibning
Fremstilling af værktøjskomponenter- Sænkgnist
Fremstilling af værktøjskomponenter- Trådgnist
Emnemodning af stanseemner
Konstruktionsprincipper for stanseværktøjer
Materialevalg til stanseværktøjer
Materialevalg til støbeforme
Emnemodning af støbeemner
Konstruktionsprincipper for støbeværktøjer
Additiv Manufacturing (3D metalprint)
Additive Manufacturing (3D metalprint) rev.enginee
CNC-drejning Programdokumentation 1
CNC -drejning Programdokumentation 2
CNC-drejning C-akse programmering
CNC Fræsning programdokumentation I
CNC Fræsning - programdokumentation II
CNC Fræsning - programdokumentation III

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Praktik for F/I
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Kundeservice
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Betjening af 3D-koordinatmålemaskine
CAM drejning
CAM fræsning (2D)
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
3D print - print af modeller på 3D printer
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information