amu i de maritime håndværksfag
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

De maritime håndværksfag

Området omfatter kurser, hvor du lærer at bygge og reparere både i træ, aluminium og komposit ved hjælp af traditionelle håndværktøj og CNC-styrede maskiner.

Fakta

Navn:
De maritime håndværksfag
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2239

Du kan også lære at fremstille og reparere sejl, kalecher og telte samt foretage rigning og montering på både.

Du lærer at arbejde ud fra arbejdstegninger og modeller, som du selv fremstiller. Du tilegner dig teknikker til at sy, svejse og lime materialer, og du håndterer programmer til design og skæring af sejl. Desuden lærer du om kundeservice.

Kurserne henvender sig især til faglærte bådebyggere og sejlmagere.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

De maritime håndværksfag omfatter kurser inden for emnerne:

  • Bådebygning og bådreparation
  • Fremstilling og reparation af sejl og kalecher

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

De maritime håndværksfag omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Metalindustrien.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

De maritime håndværksfag er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI).

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information