kursus i Ledelse
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Ledelse

På AMU-kurserne inden for ledelse får du kompetencer til at omsætte strategiske og taktiske beslutninger til handling blandt virksomhedens medarbejdere.

Fakta

Navn:
Ledelse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2250

Du lærer, hvordan du motiverer medarbejdere. Du får redskaber til at udvikle dig personligt og metoder til at anvende din personlighed som redskab til god ledelse. Du får også viden om, hvordan processer kan effektiviseres, og fx kan du lære at planlægge og implementere nye systemer til bl.a. kvalitetsstyring.

Kurserne henvender sig til dig, der vil have ledelseskompetencer i jobbet. Du er faglært eller ufaglært, og du kan fx være afdelingsleder, værkfører, butikschef, driftsleder, rengøringsleder, teamleder eller projektleder.

Se alle AMU-kurser inden for området Ledelse på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Ledelse omfatter kurser inden for emnerne:

  • Ledelsesfaglige kommunikationskompetencer
  • Personlige ledelseskompetencer i en organisatorisk kontekst
  • Planlægning og implementering som ledelseskompetence
  • Procesledelse
  • Økonomisk kompetence i ledelsesfunktionen

Kurserne udbydes typisk af handelsskoler flere steder i landet.

Værd at vide

Ledelse omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Handel, administration, kommunikation og ledelse.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information