professionsbachelor i politivirksomhed
Politi og forsvar

Politibetjent

For at blive uddannet til politibetjent skal du ansættes og uddannes i politiet. Uddannelsen veksler mellem undervisning på Politiskolen i København og praktik i en politikreds.

Fakta

Navn:
Politibetjent
Andre betegnelser:
Politiets basisuddannelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Fyldt 21 år, dansk statsborger, kørekort, helbredsattest, gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller tilsvarende
Økonomi:
SU i skoleperioder, løn i praktikperioder

Undervisningen på Politiskolen er tematiseret og tager udgangspunkt i cases, hvor en række problemer skal løses. Der undervises i både politiorienterede fag og i almene fag. Du får bl.a. viden om polititeori, udenrigstjeneste, kriminologi samt identifikation af narkotika. På den almene del undervises du i fx strafferet, psykologi, personaleforhold og ledelse.

Som uddannet politibetjent har du mulighed for at søge ind hos de forskellige enheder i politiet. Det kan bl.a. være inden for beredskab og efterforskning. Du har også mulighed for at søge ind hos nogle af de specialafdelinger, som ligger under Rigspolitiet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Politiets basisuddannelse varer to år, fordelt på tre semestre, der hver varer 8 måneder. På første og tredje semester undervises du på Politiskolen, på andet semester er du i praktik i en politikreds.

Første semester giver dig en indføring i faget og professionen, og du undervises i temaer som fx:

 • Køreteknik og udrykningskørsel
 • Magtanvendelse og konflikt-håndtering
 • Patruljetjeneste og udvidet førstehjælp
 • Politijura
 • Rapportsprog
 • Trafikkultur og voldsomme hændelser

Du bliver desuden certificeret til gradvist at kunne indgå i politiarbejdet i din politikreds.

På andet semester er der fokus på beredskabet, uniformeret patrulje og rapportskrivning. Her får du vejledning fra en færdiguddannet og erfaren kollega og lærer at koble teori og praksis sammen i det daglige arbejde på en politistation.

På tredje semester uddyber du på baggrund af erfaringerne fra praktikperioden din teoretiske viden på Politiskolen. Her undervises du bl.a. i følgende temaer:

 • Aktuel kriminalitet
 • Cyber crime/kriminalitet på sociale medier
 • Magtanvendelse og konflikthåndtering
 • Patruljetjeneste – politi og kulturel mangfoldighed
 • Politijura
 • Skydning

Du undervises desuden i engelsk.

Undervisningen på Politiskolen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som projekt- og gruppearbejde.

Adgangskrav

For at blive optaget på Politiskolen skal du have uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, der gør dig i stand til at gennemføre politiets basisuddannelse. Du skal:

 • være fyldt 21 år
 • være dansk statsborger eller have søgt om dansk statsborgerskab
 • have et godt helbred
 • have kørekort til bil og være en rutineret billist
 • have en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller en lignende uddannelse
 • kunne sikkerhedsgodkendes

Politiet lægger vægt på, at du er ustraffet, og at du har gode evner for bl.a. samarbejde, kommunikation og analytisk tænkning. Det er desuden vigtigt, at du er psykisk og fysisk robust.

Endelig skal du bestå prøveforløbet med tilfredsstillende resultat.

Optagelse

For at blive optaget skal du bestå en række prøver:

 • En fysisk prøve
 • En farvesynstest
 • En skriftlig prøve i dansk
 • En samarbejdsopgave
 • En individuel samtale

Du skal endvidere til en helbredsundersøgelse hos din egen læge, og du skal sikkerhedsgodkendes.

Du sender din online-ansøgning til Rigspolitiet via www.politiskolen.dk. Her kan du også læse mere om optagelsesprøver, ansøgningsfrist mv.

Økonomi

Der er mulighed for SU i skoleperioderne og løn i praktikperioderne.

Begyndelseslønnen er ca. 24.000 kr. brutto pr. måned. Når du er færdig med basisuddannelsen og bliver fastansat, er grundlønnen ca. 25.000 kr. om måneden. Dertil kommer særlige tillæg.

Du skal selv sørge for bolig under basisuddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Når du har gennemført politiets basisuddannelse, bliver du fastansat og arbejder selvstændigt som politibetjent. Du vil efterfølgende have mulighed for at vælge mellem en bred vifte af efter- og videreuddannelser.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren nedenfor viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Næsten alle af de godt 4.200 nyuddannede er beskæftiget i Politiet. Andre omfatter enkeltansættelser i 35 brancher uden relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Vold, tyverier og optøjer er ikke det eneste, som 23-årige Kirstine Mathiesen skal lære at takle...

Se mulige videregående uddannelser efter din gymnasiale eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Det er snart sidste chance for at søge optagelse på videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.