Foto af Møbelsnedker
Job

Møbelsnedker

Som møbelsnedker fremstiller du møbler af træ, fx stole, borde, reoler og kommoder.

Fakta

Arbejdssteder:
Møbelsnedkerier, Fabrikker
Stillingsbetegnelser:
Møbelsnedker

Du laver også køkken- og butiksinventar som diske, hylder og udstillingsskabe. Møblerne bliver formgivet af en møbelarkitekt, der udarbejder de tegninger, beskrivelser og evt. modeller, som du arbejder efter.

Arbejdet er normalt ret specialiseret. Man bruger ofte teknologi som cnc og cad/cam. Det er programmer til edb-styring af design og fremstilling. Møbelsnedkerne tilrettelægger arbejdsgangen og programmerer maskinanlæggene. Mindre virksomheder fremstiller i højere grad møbler efter individuelle mål og ønsker. Møbelsnedkere arbejder tit sammen med ufaglærte træindustriarbejdere.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af møbelsnedker
Møbelsnedkerens værksted - Møbelsnedkerens maskinsav skærer meget præcist.

Når man skal lave et møbel, fx en stol eller et bord, anvender man træ, som er udskåret, tilpasset og forarbejdet. Det kan møbelsnedkeren selv gøre, men det kan også gøres af en maskinsnedker. Hvis det er nødvendigt, finerer man træværket. Det betyder, at man dækker synlige flader og kanter med et lag af en finere træsort.

Når delene er færdigforarbejdet limer man dem sammen til færdige møbler. Møbelsnedkerne overfladebehandler også træet. Man kan bejdse og lakere træet eller overfladebehandle på anden vis. Det foregår ofte i særlige sprøjtekabiner. Du sætter også beslag på, fx håndgreb og låse til skuffemøbler og hængsler til skabe.

Inventarsnedkere fremstiller og opstiller især inventar til butikker, biblioteker og gymnastik- og idrætslokaler. De er uddannet som møbel- eller bygningssnedkere.

Billedskærere udskærer figurer og udsmykninger i træ, fx på finere møbler.

Dekupører udskærer figurer af tynde, ofte kostbare materialer, som indfældes i overfladen på møbler som dekoration. Undertiden udskærer de figurer og bogstaver til brug ved fremstilling af skilte og skabeloner.

Arbejdsplads

Møbelsnedkere er ansat på mindre møbelsnedkerier og på møbelfabrikker. Se mere om Møbelindustri.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Møbelsnedker27.979 kr.--
Møbelsnedkermester28.230 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

En del af arbejdet udføres på akkord.

Fremtidsmuligheder

Nogle få bliver selvstændige snedkermestre med egen virksomhed.

Tænker man på at starte egen virksomhed, kan man evt. tage uddannelsen til håndværksmester.

Beskæftigelsesmulighederne vil være bedst i områder omkring møbelfabrikkerne, andre steder i landet kan det være svært at finde job som møbelsnedker.

Mere uddannelse

Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-kurser inden for Møbelproduktion, halvfabrikata, bygningskomponenter mv.

Kurser i 3D CAD udbydes bl.a. af den private kursusarrangør InventDK.

Du kan også tage en videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Få mere at vide

Fagligt Fællesforbund 3F
www.3f.dk

Træets Arbejdsgiverforening
www.ta.di.dk

Træets Efteruddannelser
www.snedkerudd.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.