job og arbejdsmarkedet i Danmark

Træ- og møbelarbejde

Dette arbejdsområde indeholder nogle job inden for snedkerfaget samt en række job, som næsten ikke findes mere.

Der uddannes dog stadig maskinsnedkere, møbelsnedkere og trædrejere, hvorimod kurvemagere og bødkere ikke uddannes længere. Disse typer opgaver udføres i et vist omfang af andre faggrupper.

De eksisterende job findes både inden for anden fremstillingsvirksomhed samt i virksomheder inden for træindustri. I træindustrien beskæftiges desuden en række ufaglærte savværksarbejdere, træindustriarbejdere mv.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.