foto af kvindelig leder, der instruerer medarbejdere
Andre uddannelser

Ledere af håndværksvirksomheder

Uddannelsen giver dig grundlag for at varetage driften af en lille eller mellemstor virksomhed.

Fakta

Navn:
Ledere af håndværksvirksomheder
Alternative navne:
Mesteruddannelsen, den praktiske lederuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
Adgangskrav:
Virksomhedsindehavere, 2 års relevant erhvervserfaring, erhvervsuddannelse
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU

Du får viden om fx organisation og ledelse, økonomi og driftsplanlægning, og du lærer at udarbejde forretningsplaner på baggrund af en markedsvurdering.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende håndværksmestre, medarbejdende ægtefæller og andre, der har brug for mere viden om aspekterne ved at lede en virksomhed.

 

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Undervisningen tager udgangspunkt i de daglige arbejdsopgaver og problemstillinger i en håndværks-, produktions- eller servicevirksomhed.

Opbygning

Uddannelsen består af nedenstående moduler:

  • Modul 1: ledelse og organisation
  • Modul 2: markedsføring, indkøb og styring
  • Modul 3: kvalitet og drift
  • Modul 4: økonomistyring

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt, så du i hvert modul er på skole i 8-10 dage fordelt over 20 uger. Der er mulighed for at vælge hverdagsforløb eller weekendforløb, og modulerne kan tages hver for sig eller samlet.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan foregå på en række erhvervsskoler landet over.

Eksamen

Der er en mundtlig prøve efter hvert modul. Prøven foregår på basis af et skriftligt oplæg, som tager udgangspunkt i din egen virksomhed.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse. Den varer 2 år, 1/2 år pr. modul.

Optagelse og adgang

På uddannelsen kan optages personer, der

  • har gennemgået en erhvervsuddannelse eller har et grundlag, der kan ligestilles hermed
  • har mindst to års relevant praktisk erhvervserfaring samt
  • er virksomhedsindehavere, har ledende opgaver eller på anden måde har praktiske erfaringer, der giver grundlag for at følge undervisningen

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. Uddannelsen koster 10.800-12.400 kr. pr. modul.

Du kan søge VEU-godtgørelse, hvis du deltager i kurserne som led i en EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.