Realkompetencer-faa-vurderet
Artikel

Få vurderet dine kompetencer

Ideen med en realkompetencevurdering, en RKV, er, at du ikke skal lære det samme to gange. I stedet får du mulighed for at bygge videre på dine erfaringer.

Realkompetencevurdering er fx en fordel, hvis du har arbejdet og fået praktisk erfaring inden for et område uden at have en formel uddannelse til det. 

En RKV giver dig papir på alt det, du faktisk kan og ved. Med et RKV-bevis i hånden kan du blive klar til at søge ind på en uddannelse, gå i gang med de dele af en uddannelse, du mangler for at få et fuldt uddannelsesbevis, eller søge job med et bevis for dine kompetencer på dit cv.

Fold alle afsnit ud

Hvad er en realkompetencevurdering?

En realkompetencevurdering (RKV) er en proces, der består af en række trin, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse eller et modul eller fag i uddannelsen.

Dine reelle kompetencer består af de færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, din skolegang, dine kurser og dit fritidsliv.

Hvornår er en RKV relevant?

En RKV kan fx være relevant:

 • Hvis du arbejder som ufaglært og overvejer at blive faglært
 • Hvis du vil starte på en uddannelse, men mangler papir på de kompetencer, der skal til for at opfylde adgangskrav
 • Hvis du har uafsluttede uddannelser bag dig og vil i gang igen
 • Hvis du vil skifte branche

Skal jeg have en RKV?

I nogle tilfælde er en vurdering af realkompetencer obligatorisk. Det gælder, hvis du er over 25 og starter på en erhvervsuddannelse. På andre uddannelser er vurderingen et tilbud, der giver dig anledning til at få overblik over dine kompetencer og mulighed for at spare tid og kræfter.

Du kan deltage i kurser og voksenuddannelser uden at gennemgå et RKV-forløb, men har du erfaring, er det en god ide at tale med en RKV-vejleder om mulighederne for en vurdering. Måske er din uformelle viden mere værd, end du tror.

RKV-vejlederen finder du på det uddannelsessted, der udbyder kurset eller uddannelsen, du overvejer at søge ind på.

Sådan foregår en RKV

En realkompetencevurdering foregår i forhold til en bestemt uddannelse, og den foretages – af uddannelsesstedet - som optakt til din uddannelse.

Derfor giver det først mening at gå i gang, når du har overvejet dit valg af uddannelse og nogenlunde ved, hvad du vil.

Bliv klar til at gå i gang

Ønsker du at blive mere afklaret i forhold til, hvilke uddannelsesmuligheder der passer til din situation, kan du kontakte eVejledning.

eVejledning kan især hjælpe dig videre med spørgsmål, du skal have svar på, inden den egentlige vurdering kan gå i gang.

Få ideer til, hvordan du arbejder med dit uddannelsesvalg i skemaet Min forberedelse til RKV og uddannelsesvalg.

Kontakt eVejledning.

Læs mere om realkompetencer og uddannelsesvalg.

RKV trin for trin

Når du ved, hvilken uddannelse du ønsker, og hvem der udbyder den, kan du gå i gang. Trin for trin vil processen typisk se sådan ud:

 1. Kontakt uddannelsesstedet for at få en indledende vejledning om uddannelsesønske og RKV
 2. Forhør dig under den indledende samtale om tilmelding til RKV og krav til dokumentation
 3. Beskriv det, du kan, i et cv, og saml dokumentation
 4. Send en ansøgning med cv og dokumentation til uddannelsesstedet
 5. Afvent uddannelsesstedets tilbagemelding
 6. Mød op til RKV-samtale og eventuelle prøver, når/hvis uddannelsesstedet indkalder
 7. Afvent uddannelsesstedets vurdering
 8. Modtag beviset for den anerkendelse, du kan få

Uddannelsesstedet kan efter den indledende samtale afslå en RKV, hvis man skønner, at dine dokumenterede kompetencer ikke – eller kun i begrænset omfang – svarer til adgangskravene eller målene for den uddannelse, der er grundlag for vurderingen.

Resultatet af din RKV

Resultatet af en RKV er et bevis, som – afhængigt af dine forudsætninger – godtgør, at du kan:

 • blive optaget på en uddannelse, du ellers ikke opfylder de formelle adgangskrav til
 • få godskrevet dele af en uddannelse og dermed afkortet det samlede uddannelsesforløb
 • modtage bevis for en uddannelse eller et kursus – uden at deltage i undervisningen

RKV og uddannelsesplan

I forhold til dine uddannelsesønsker udarbejder skolen en uddannelsesplan, hvor det fremgår, hvad du skal gennemføre for at nå i mål og få et samlet uddannelsesbevis.

Så er du klar til at gå i gang med din uddannelse.

Realkompetencevurdering – uddannelse for uddannelse

Du få vurderet dine realkompetencer, før du begynder på en voksen- og efteruddannelse, og når du søger optagelse på en erhvervsuddannelse.

Læs om realkompetencevurdering til:

Økonomi

En realkompetencevurdering er gratis for alle deltagere.

Ord og begreber

RKV og IKV

En vurdering af dine kompetencer kaldes en realkompetencevurdering, en RKV, hvis den omfatter den samlede mængde af viden, færdigheder og kompetencer, du har opnået - frem for kun at tage højde for formelle uddannelsesbeviser.

En RKV kan tilrettelægges som en individuel kompetencevurdering og forkortes så IKV.

Du kan tage en RKV eller IKV med dig fra ét uddannelsessted til et andet, der udbyder den samme uddannelse.

Godskrivning og merit

Som resultat af en RKV eller IKV kan du typisk få godskrevet dele af en uddannelse.

Godskrivning af fag eller moduler fra en uddannelse til en anden kaldes merit.

Dispensation

Hvis du ønsker at søge optagelse på en voksenuddannelse, men ikke opfylder alle formelle krav, kan du søge uddannelsesstedet om at blive vurderet på baggrund af særlige forhold. Det kaldes dispensation.

En afgørelse om dispensation kan du ikke umiddelbart tage med dig til et andet uddannelsessted.

RKV-beviser

Hvis du får anerkendt og godskrevet realkompetencer, modtager du et adgangs-, uddannelses- eller kompetencebevis.

Adgangsbevis

Et adgangsbevis giver dig adgang til en uddannelse, selv om du ikke opfylder adgangskravene. Det er et bevis for, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til adgangskravene til en bestemt uddannelse.

Uddannelsesbevis

Et uddannelsesbevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på en hel uddannelse.

Kompetencebevis

Et kompetencebevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på et fag eller et modul.

Få mere at vide

Læs om Anerkendelse af realkompetencer i uddannelsessystemet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.