Realkompetencer - almene
Artikel

IKV til almene fag på VUC

Du kan få foretaget en individuel vurdering af dine realkompetencer (IKV) i forhold til målene i de fag, der udbydes under almen voksenuddannelse (avu) eller fag, der indgår i en almengymnasial uddannelse (stx og hf).

Kompetencevurderingen foregår på et Voksenuddannelsescenter (VUC). Her kan du få vurderet dine realkompetencer i forhold til uddannelsesmålene for det faglige niveau, der er relevant for dig.

Vurderingen sker på baggrund af den dokumentation, du selv fremlægger, og forskellige opgaver, som du bliver stillet. Læs mere om hvordan du dokumenterer dine kompetencer.

Et VUC kan foretage en kompetencevurdering i alle de fag og niveauer, der aktuelt udbydes af det pågældende VUC.

IKV i forhold til fag i avu og i de almengymnasiale uddannelser kan føre til, at du får et:

  • Kompetencebevis for dele af et fag
  • Kompetencebevis for et helt fag

Hvad kan en IKV bruges til?

Kompetencebevis for dele af et fag kan betyde, at der i en efterfølgende uddannelse efter en konkret vurdering kan gives merit for de kompetencer, du allerede har modtaget dokumentation for. Det betyder, at du vil kunne få forkortet din uddannelsestid eller få et særligt tilpasset undervisningsforløb.

Kompetencebevis for et helt fag vil som hovedregel være ligestillet med et enkeltfagsbevis.

Find dit lokale VUC
Find frem til dit lokale VUC på vuc.dk

Få mere information
Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKV-bekendtgørelsen) af 10. juli 2008.