Realkompetencer - kassedame

Brug dine kompetencer

Når du som voksen vælger at gå i gang med et uddannelsesforløb, vil det ofte være relevant at kortlægge, hvad du allerede kan. Også det, du ikke har papir på. Det kaldes en kompetencevurdering. Men hvad er en kompetencevurdering, hvor og hvordan foregår det, og hvad får du ud af det?