Realkompetencer - ung mand og kvinde
Artikel

Realkompetencer og uddannelsesvalg

Vil du skifte spor eller vælge mere uddannelse, er dine reelle kompetencer et sted at starte.

Måske har du ikke helt klare forestillinger om, hvad du vil, men du vil noget andet end det, du beskæftiger dig med i dag. Eller du vil bevæge dig i en lidt anden retning. Et overblik over det, du kan, er første skridt til at komme i gang.

Når du går i gang med at afdække og dokumentere dine kompetencer, bliver du opmærksom på, hvor dine styrker og interesser ligger.

Du bygger på de ressourcer, du har i forvejen, og kan evt. gennemføre en uddannelse på kortere tid.

Se trin for trin, hvordan du kommer i gang.

Din egen forberedelse - trin for trin

En vurdering af dine realkompetencer giver dig papir på det, du har at bygge på. Vurderingen skal i sidste ende foretages af en uddannelsesinstitution – op mod et konkret ønske om en uddannelse eller et kursus.

Før det kan ske, skal du overveje, hvad du gerne vil.

Du kan med fordel skrive dine overvejelser og spørgsmål ned og tale med familie eller venner. Det kan være spørgsmål om uddannelse og jobmuligheder inden for en bestemt branche. Eller praktiske spørgsmål om økonomi under uddannelse eller lignende.

Få inspiration til overvejelserne i skemaet Min forberedelse til RKV og uddannelsesvalg.

Afklaring og vejledning hos eVejledning

Ønsker du vejledning om realkompetencer og uddannelsesvalg, kan eVejledning især hjælpe dig videre med spørgsmål, du skal afklare, inden den egentlige vurdering går i gang, fx:

  • Hvad har du mod på at gå i gang med?
  • Hvor meget må uddannelsen fylde i din hverdag?
  • Hvordan griber du processen an?

Beskriv det, du kan, og saml dokumentation

Du skal udarbejde et udførligt CV, som beskriver dine erfaringer fra job, uddannelse og fritid.

Du skal kunne bevise, at du har den erfaring, du beskriver i dit CV, så saml al den dokumentation, du har. Hvis du mangler væsentlig dokumentation, kan du måske skaffe den.

Læs mere om, hvordan du dokumenterer dine kompetencer.

Vurdering og vejledning på uddannelsesinstitution

Uddannelsesstedet har vejledere, du kan tale med om vurdering af dine erfaringer. Du kan evt. tale med vejlederen, før du udarbejder CV og samler dokumentation, så du imødekommer det, uddannelsesstedet har brug for – og lægger vægt på.

Læs mere om vurdering af dine realkompetencer.

Hvis du ved, hvilken uddannelse du ønsker

Du har måske arbejdet inden for et fag igennem længere tid. Nu vil du uddanne dig, og du har en ide om, hvilken uddannelse du vil starte på.

Sigter du på en bestemt uddannelse, så kontakt det uddannelsessted, du ønsker at søge ind til. Her kan en vejleder – på baggrund af en indledende samtale - vurdere, om en realkompetencevurdering er relevant for dig.

Får du anerkendt kompetencer, sparer du tid. Vejen til en uddannelse kan være kortere, end du troede, eller du kan evt. få afkortet det samlede uddannelsesforløb.

Læs om realkompetencevurdering i Få vurderet dine kompetencer, og få praktiske anvisninger til din forberedelse i Dokumenter dine kompetencer.

Få mere information

UddannelsesGuiden har en række redskaber, du kan bruge for at få inspiration til dit uddannelsesvalg. Læs mere i Få inspiration.

Læs om uddannelser og job på UddannelsesGuiden og på uddannelsesinstitutionernes egne hjemmesider.

Læs om, hvad eVejledning kan hjælpe dig med i Er du voksen med lyst til uddannelse?

Læs bl.a. om udarbejdelse af CV på Jobnets side om jobsøgning.

Find information om økonomi under uddannelse på UddannelsesGuiden:

Læs om jobdatabaser, jobsøgning mv. på Jobnets sider.