Realkompetencer - ung mand og kvinde
Artikel

Realkompetencer og uddannelsesvalg

Hvis du vil skifte spor eller vælge mere uddannelse, er dine reelle kompetencer et sted at starte.

Når du går i gang med at afdække og dokumentere dine kompetencer, bliver du opmærksom på, hvor dine styrker og interesser ligger.

Du får overblik over, hvor du er nu, og indsigt i ressourcer, du allerede har. Måske kan du bruge processen til at kvalificere dit uddannelsesvalg. Se, hvordan du kommer i gang.

Fold alle afsnit ud

Hvis du er i tvivl om valg af uddannelse

En vurdering af dine realkompetencer giver dig papir på det, du har at bygge på.

Uddannelsesstedet vurderer dine kompetencer på baggrund af et konkret ønske om en uddannelse eller et kursus. Før det kan ske, skal du derfor overveje, hvad du gerne vil.

Sådan kommer du i gang

Måske har du ikke helt klare forestillinger om, hvad du vil.

Hvis du er i tvivl om dit uddannelsesvalg, kan du komme i gang med processen ved at

  • skrive din overvejelser ned og tale med andre om dem
  • få sparring om valg af uddannelse hos eVejledning
  • kortlægge det, du kan, og samle dokumentation
  • få vejledning om realkompetencevurdering på et uddannelsessted

Skriv overvejelser og spørgsmål ned

Du kan med fordel skrive dine overvejelser og spørgsmål ned og tale med familie eller venner. Det kan være spørgsmål om uddannelse og jobmuligheder inden for en bestemt branche. Eller praktiske spørgsmål om økonomi under uddannelse eller lignende.

Få inspiration til overvejelserne i skemaet Min forberedelse til RKV og uddannelsesvalg.

Afklaring og vejledning hos eVejledning

Ønsker du vejledning om realkompetencer og uddannelsesvalg, kan eVejledning hjælpe dig videre med spørgsmål, du skal afklare, inden den egentlige vurdering går i gang, fx:

  • Hvad har du mod på at gå i gang med?
  • Hvor meget må uddannelsen fylde i din hverdag?
  • Hvordan griber du processen an?

Kontakt eVejledning.

Tjek dit arbejdsliv

Hvis du har erfaring fra arbejdsmarkedet og overvejer en anden retning i dit arbejdsliv, tilbyder eVejledning flere samtaler med samme vejleder om dine muligheder.

Du får vejledning ud fra din livssituation, dine interesser, ønsker og kompetencer.

Læs om Tjek dit arbejdsliv.

Beskriv det, du kan, og saml dokumentation

Du skal udarbejde et udførligt cv, som beskriver dine erfaringer fra job, uddannelse og fritid.

Du skal kunne bevise, at du har den erfaring, du beskriver i dit cv, så saml al den dokumentation, du har. Hvis du mangler væsentlig dokumentation, kan du måske skaffe den.

Læs mere om, hvordan du dokumenterer dine kompetencer.

Vurdering og vejledning på uddannelsesinstitution

Uddannelsesstedet har vejledere, du kan tale med om vurdering af dine erfaringer. Du kan evt. tale med vejlederen, før du udarbejder cv og samler dokumentation, så du imødekommer det, uddannelsesstedet har brug for – og lægger vægt på.

Læs mere om vurdering af dine realkompetencer.

Hvis du ved, hvilken uddannelse du ønsker

Du har måske arbejdet inden for et fag igennem længere tid. Nu vil du uddanne dig, og du har en ide om, hvilken uddannelse du vil starte på.

Kontakt uddannelsesstedet

Sigter du efter en bestemt uddannelse, så kontakt det uddannelsessted, du ønsker at søge ind til. Her kan en vejleder – på baggrund af en indledende samtale - vurdere, om en realkompetencevurdering er relevant for dig.

Får du anerkendt kompetencer, sparer du tid. Vejen til en uddannelse kan være kortere, end du troede, eller du kan evt. få afkortet det samlede uddannelsesforløb.

Læs om realkompetencevurdering i Få vurderet dine kompetencer.

Få praktiske anvisninger til din forberedelse i Dokumenter dine kompetencer.

Få mere information

Læs om, hvad eVejledning kan hjælpe dig med i Er du voksen, der vil i gang med uddannelse?

Læs om Økonomi på Voksenuddannelse.dk.

Læs om Voksne og støtte til uddannelse på ug.dk.

Læs om jobdatabaser, jobsøgning mv. på Jobnets sider.