Artikel

Adgangskrav til ungdomsuddannelser

Overblik over adgangskrav til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse.

Der er adgangskrav til både erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. Dit barn skal opfylde adgangskravene, hvis han/hun skal have direkte adgang til den ønskede uddannelse.

Her på siden viser vi dig, hvor du kan læse om adgangskravene.

Fold alle afsnit ud

Adgang til erhvervsuddannelserne

Vil dit barn i gang med en erhvervsuddannelse eller en eux efter 9. eller 10. klasse, skal han/hun opfylde adgangskravene til erhvervsuddannelsernes grundforløb (grundforløb 1).

Se video og oversigter og få information om adgangskrav:

Adgangskrav fra 9. klasse til erhvervsuddannelse 

Adgangskrav fra 10. klasse til erhvervsuddannelse 


Du kan også læse Adgangkrav til erhvervsuddannelserne.


Vil du vide mere om Grundforløbet på en erhvervsuddannelse?

Se hele temaet Erhvervsuddannelse og eux

Adgang til de gymnasiale uddannelser

Vil dit barn i gang med en af de gymnasiale uddannelser efter 9. eller 10. klasse, skal han/hun opfylde uddannelsens adgangskrav.

Der er forskel på adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser og den 2-årige hf-uddannelse. Der er også forskellige adgangskrav, alt efter om dit barn begynder efter 9. klasse eller efter 10. klasse. 

Se oversigter og få information om adgangskrav:

Adgangskrav fra 9. klasse til gymnasial uddannelse

Adgangskrav fra 10. klasse til gymnasial uddannelse


Du kan også læse Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser.


Vil du vide mere om de gymnasiale uddannelser? Se temaet Gymnasial uddannelse

Vurdering af uddannelsesparathed

At blive vurderet uddannelsesparat er en del af adgangskravet til ungdomsuddannelserne.

Skolen og vejleren på dit barns skole vurderer ud fra dit barns:

  • Standpunktskarakterer
  • Personlige forudsætninger
  • Sociale forudsætninger
  • Praksisfaglige kompetencer

Der er forskellige krav til at blive vurderet uddannelsesparat til de tre typer ungdomsuddannelse. Læs om kriterierne for at blive uddannelsesparat til gymnasium, hf eller erhvervsuddannelse.

Uddannelsesparathedsvuderingen er en proces, der begynder allerede i 8. klasse. Når dit barn kommer i 9. eller 10. klasse, får vurderingen betydning for, om dit barn har krav på at blive optaget direkte på den type ungdomsuddannelse, han/hun ønsker. Eller om dit barn skal via en optagelsesprøve eller -samtale på ungdomsuddannelsen.

Læs om din rolle som forælder og om forberedelsen til ansøgningen til ungdomsuddannelse i temaet Forælder til ung i 9. eller 10. klasse.

Har du brug for vejledning?

Du kan få hjælp af en vejleder på din skole, i din kommune eller af eVejledning.

Læs her, hvordan du får vejledning

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?