Artikel

Adgangskrav til ungdomsuddannelser

Overblik over adgangskrav til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse.

Der er adgangskrav til både erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. Dit barn skal opfylde adgangskravene, hvis han/hun skal have direkte adgang til den ønskede uddannelse.

Her på siden viser vi dig, hvor du kan læse om adgangskravene.

Fold alle afsnit ud

Adgang til erhvervsuddannelserne

Vil dit barn i gang med en erhvervsuddannelse eller en eux efter 9. eller 10. klasse, skal han/hun opfylde adgangskravene til erhvervsuddannelsernes grundforløb (grundforløbets 1. del).

Se adgangskrav til erhvervsuddannelserne:

Adgangkrav til erhvervsuddannelserne

Du kan også se en oversigt over adgangskravene og læse om optagelsesprocessen:

Hvis du vil vide mere om erhvervsuddannelsernes grundforløb, kan du se artiklen om grundforløbets 1. del:

Grundforløbets 1. del

Hvis du vil vide mere om erhvervsuddannelser og eux, kan du se temaet:

Erhvervsuddannelse og eux (tema)

Adgang til de gymnasiale uddannelser

Vil dit barn i gang med en af de gymnasiale uddannelser efter 9. eller 10. klasse, skal han/hun opfylde uddannelsens adgangskrav.

Der er forskel på adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser og den 2-årige hf-uddannelse. Der er også forskellige adgangskrav, alt efter om dit barn begynder efter 9. klasse eller efter 10. klasse. 

Se adgangskrav til de gymnasiale uddannelser:

Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Du kan også se en oversigt over adgangskravene og læse om optagelsesprocessen:

Hvis du vil vide mere om de gymnasiale uddannelser, kan du se temaet:

Gymnasial uddannelse (tema)

Vurdering af uddannelsesparathed

At blive vurderet uddannelsesparat er en del af adgangskravet til ungdomsuddannelserne.

Skolen og vejleren på dit barns skole vurderer ud fra dit barns:

  • Standpunktskarakterer
  • Personlige forudsætninger
  • Sociale forudsætninger
  • Praksisfaglige kompetencer

Der er forskellige krav til at blive vurderet uddannelsesparat til de tre typer ungdomsuddannelse. Læs om kriterierne for at blive vurderet uddannelsesparat:

 Uddannelsesparat til gymnasium, hf eller erhvervsuddannelse

Uddannelsesparathedsvuderingen er en proces, der begynder allerede i 8. klasse. Når dit barn kommer i 9. eller 10. klasse, får vurderingen betydning for, om dit barn har krav på at blive optaget direkte på den type ungdomsuddannelse, han/hun ønsker. Eller om dit barn skal til en optagelsesprøve eller -samtale på ungdomsuddannelsen.

Læs om din rolle som forælder og om forberedelsen til ansøgningen til ungdomsuddannelse i ug.dk´s tema til forældre:

Forælder til ung i 9. eller 10. klasse (tema)

Har du brug for vejledning?

Du kan få hjælp af en vejleder på din skole, i din kommune eller af eVejledning.

Læs her, hvordan du får vejledning

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?