Artikel

Adgangskrav fra 9. klasse til gymnasial uddannelse

Se video, grafik samt læs om ansøgningsprocessen og de nye adgangskrav.

 

 

(Klik på grafikken for at se detaljerne)

Fold alle afsnit ud

Uddannelsesparathedsvurdering (senest 15. januar)

Inden du søger ind på en gymnasial uddannelse, skal du uddannelsesparathedsvurderes. Det er en proces, der startede i 8. klasse.

For at være uddannelsesparat skal din skole vurdere, at du opfylder de faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at starte på en gymnasial uddannelse. 

For at opfylde de faglige forudsætninger skal gennemsnittet af dine seneste standpunktskarakterer være mindst 5, hvis du søger hhx, htx eller stx.

Gennemsnittet skal være mindst 4, hvis du søger hf.

Du får din uddannelsesparathedsvurdering senest 15. januar. Den fremgår af optagelse.dk.

Dette er ikke den sidste uddannelsesparathedsvurdering, du får i 9. klasse. I slutningen af skoleåret bliver du uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse med de afsluttende standspunktskarakterer. Det er resultatet af denne endelige uddannelsesparathedsvurdering, der er afgørende for din optagelse (Se afsnit om den endelige uddannelsesparathedsvurdering).

Søg om optagelse (senest 1. marts)

Fra januar kan du begynde at lave din ansøgning på www.optagelse.dk. Du kan angive op til 5 prioriterede uddannelsesønsker.

Din ansøgning skal være underskrevet af dine forældre senest 1. marts. Det er muligt at underskrive ansøgningen fra 2. februar.

Inden udskrift skal du huske at vedhæfte studievalgsportfolioen din ansøgning.

Det er en betingelse for at have retskrav på optagelse, at man søger rettidigt. Søger du senere end 1. marts, har du ikke søgt rettidigt. Du vil derfor skulle til optagelsesprøve og samtale senere på året for at blive optaget.

Hvis du søger senere end 1. marts, får du heller ikke reserveret en plads på en bestemt institution.

Besked om reserveret plads (senest 1. maj)

Senest 1. maj får du besked om, hvor der er reserveret en plads til dig.

De fleste får reserveret en plads på den uddannelsesinstitution, de har valgt som 1. prioritet. Hvis der er for mange ansøgere til en bestemt uddannelsesinstitution er det typisk afstanden fra dit hjem, der afgør om du får reserveret en plads på denne institution.

Din plads er reserveret, indtil institutionen kan vurdere, om du kan optages på uddannelsen. Det sker efter, at du har været til folkeskolens afgangseksamen eller til optagelsesprøve og samtale.

Den endelige uddannelsesparathedsvurdering (start juni)

Inden du begynder at gå til folkeskolens 9. klasseprøver, vil du typisk få dine afsluttende standpunktskarakterer. 

Når du har fået dine afsluttende standpunktskarakterer, kan din skole lave den endelige uddannelsesparathedsvurdering.

Denne uddannelsesparathedsvurdering er afgørende for optagelse på den reserverede plads.

For at være uddannelsesparat skal din skole vurdere, at du opfylder de faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at starte på en gymnasial uddannelse.

For at opfylde de faglige forudsætninger skal gennemsnittet af dine afsluttende standpunktskarakterer være mindst 5, hvis du søger hhx, htx eller stx.

Gennemsnittet skal være mindst 4, hvis du søger hf.

Folkeskolens 9. klasseprøver (maj - juni)

I starten af maj begynder folkeskolens 9. klasseprøver. Disse prøver har betydning for din mulighed for at blive optaget på en gymnasial uddannelse.

Det er et adgangskrav, at du består folkeskolens afgangseksamen. Det gør du, hvis du får mindst 2,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver (dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi) og de to udtræksfag fra 9. klasseprøverne. 

Gennemsnittet af dine karakterer i de lovbundne prøver har også betydning for din optagelse. Søger du stx, htx eller hhx skal du få mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver*. Hvis du søger hf skal gennemsnittet i de lovbundne prøver være mindst 4,0.

 

*Hvis du søger optagelse på stx, htx eller hhx, men ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

 • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver, eller
 • får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium

 

Bemærk: Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, har du krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. Du skal stadig opfylde de andre adgangskrav (se næste afsnit). 

Besked om optagelse (slut juni)

Efter du har afsluttet folkeskolens 9. klasseprøver, skal uddannelsesinstitutionen vurdere, om du opfylder adgangskravne til den reserverede plads. 

Der kigges på:

 • din endelige uddannelsesparathedsvurdering*
 • folkeskolens afgangseksamen - både om du har bestået den og på gennemsnittet i de lovbunde prøver (se forrige afsnit om folkeskolens 9. klasseprøver)
 • om du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed
 • om din ansøgning var underskrevet senest 1. marts

Opfylder du adgangskravene, får du besked om, at du er optaget. 

Opfylder du ikke adgangskravene, indkaldes du til en optagelsesprøve og optagelsessamtale af en uddannelsesinstitution (se sidste afsnit). 

*Bemærk: Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, har du krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. Du skal stadig opfylde de andre adgangskrav. 

Skolestart (august)

Du starter på din nye uddannelse i starten af august.

På stx, htx og hhx begynder du med et grundforløb, der varer tre måneder. I løbet af grundforløbet skal du vælge hvilken studieretning, du vil tage. 

På hf er det første år fælles, mens du på andet år vælger en fagpakke.

Optagelsesprøve og optagelsessamtale (juni eller august)

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser, har du mulighed for at blive optaget på baggrund af en optagelsesprøve og optagelsessamtale.

Denne mulighed har du ikke, hvis du søger optagelse på hf efter 9. klasse.

Optagelsesprøven er en skriftlig prøve, der varer fire timer. Der er opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering, din studievalgsportfolio og resultatet af optagelsesprøven. At du har bestået optagelsesprøven er dermed ikke ensbetydende med, at du automatisk optages på uddannelsen.

Senest to uger efter optagelsesprøven får du besked, om du er optaget eller ej. 

Tidlig optagelsesprøve og optagelsessamtale (midt juni)

Den tidlige optagelsesprøve er for de ansøgere, der på forhånd ved, at de skal til optagelsesprøve. Det kan fx være:

 • ansøgere fra prøvefrie skoler
 • ansøgere fra efterskoler, hvor der ikke aflægges prøve
 • ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen
 • ansøgere, der har søgt om optagelse for sent
 • ansøgere, der har været syge ved en af prøverne til folkeskolens afgangseksamen eller prøverne i 10. klasse
 • ansøgere til en 3-årig gymnasial uddannelse, der ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, vil du blive indkaldt til den tidlige optagelsesprøve, selv om du kan blive optaget direkte, hvis du får mindst 6,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen. 

Sen optagelsesprøve og optagelsessamtale (start august)

Den sene optagelsesprøve er for øvrige ansøgere. Det er:

 • ansøgere, der er vurderet uddannelsesparate, men som ikke består folkeskolens afgangseksamen
 • ansøgere, som får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 af de lovbundne prøver
 • ansøgere, der har været syge ved en af prøverne til folkeskolens afgangseksamen eller prøverne i 10. klasse, og som ikke nåede den tidlige optagelsesprøve
 • øvrige ansøgere, der skal aflægge prøven for at kunne optages på den ønskede uddannelse

Denne prøve kan også bruges som andet prøveforsøg og sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve. 

Se video om optagelsesprøve: