Frequently Asked Questions
Artikel

Spørgsmål og svar om optagelse på en gymnasial uddannelse

Her kan du se svar på de mest almindelige spørgsmål om optagelse på gymnasiale uddannelser.
Fold alle afsnit ud

Hvilke adgangskrav er der til gymnasiet og hf?

For at blive optaget på en gymnasial uddannelse skal du være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse eller hf alt efter, hvad du ønsker at søge. Derudover gælder en række andre krav, som varierer alt efter, om du søger hf eller en 3-årig gymnasial uddannelse. Der er også forskellige krav alt efter, om du søger direkte fra 9. eller 10. klasse.

Læs mere i Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser. 

Se også videoer og grafikker om adgangskravene.

Hvordan søger jeg ind på en gymnasial uddannelse?

Du søger via Optagelse.dk. Du skal benytte MitID for at logge ind. 

Læs, hvordan du udfylder ansøgningen

Bemærk, at ansøgningsfristen er den 13. marts i 2023.

Kan jeg søge flere gymnasiale uddannelser på den samme institution?

Hvis et gymnasium udbyder flere gymnasiale uddannelser - fx både stx og hf - må du gerne søge begge uddannelser på samme gymnasium. Du må gerne søge samme gymnasiale uddannelse - fx stx - på forskellige gymnasier.

Hvordan vedhæfter jeg studievalgsportfolien til min ansøgning?

Studievalgsportfolien skal vedhæftes som bilag til din ansøgning til gymnasial uddannelse på optagelse.dk. Det er vigtigt, at I vedhæfter studievalgsportfolien, før din forælder/dine forældre underskriver og dermed sender ansøgningen.

Hvordan fordeles pladserne?

Fordelingen af pladser på de gymnasiale uddannelser tager udgangspunkt i dine uddannelsesønsker.

Uanset hvilket gymnasium du søger optag på, vil der blive taget hensyn til dine ønsker i den rækkefølge, du har prioriteret dem, så du så vidt muligt kommer ind på et af de gymnasier, du helst vil gå på.

Du får reserveret en foreløbig plads på din 1. prioritet, hvis:

 • Gymnasiet har flere pladser end ansøgere, eller
 • Du er blandt ansøgerne med kortest transporttid, hvis gymnasiet har flere ansøgere end pladser

Hvis du ikke får plads på din 1. prioritet, bliver det undersøgt, om du kan få plads på din 2. prioritet etc., indtil du får reserveret en foreløbig plads. 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Senest 1. juni får du besked om, at der er reserveret en foreløbig plads til dig. De fleste får besked om, at de har fået foreløbig plads på den skole, de har valgt som 1. prioritet. Hvis du får besked om foreløbig plads på et gymnasium, du ikke har valgt, skal du bekræfte, at du ønsker pladsen.

Din plads er foreløbig, indtil du har fået dine afsluttende standpunktskarakterer og karaktererne fra folkeskolens afgangseksamen. Resultatet af afgangseksamen er klar sidst i juni, og herefter får du endelig besked om, hvorvidt du er optaget.

Hvad hvis jeg ikke opfylder adgangskravene?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den ønskede gymnasiale uddannelse, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale på den skole, du har fået reserveret foreløbig plads på. Herefter vurderer skolen, om du kan blive optaget. 

Bemærk, at optagelse via optagelsesprøve og samtale ikke er en mulighed for dig, der ønsker at søge om optagelse på hf direkte efter 9. klasse.

Læs mere om optagelsesprøve og optagelsessamtale på de gymnasiale uddannelser.

 

Hvornår søger jeg, hvis jeg ønsker at tilbringe et år i udlandet inden gymnasiet?

Hvis du ønsker at tilbringe et år i udlandet, inden du begynder i gymnasiet, skal du søge om optagelse det år, hvor du ønsker at begynde din uddannelse. Det har tidligere været muligt søge om orlov fra uddannelsen, men denne mulighed er afskaffet fra 31. januar 2022.

Resultaterne fra din afgangseksamen og din uddannelsesparathedsvurdering er gældende i to år, efter du har afsluttet 9. klasse, og ét år efter, du har afsluttet 10. klasse.

Det betyder, at du har mulighed for at søge om optagelse på en gymnasial uddannelse på baggrund af dine resultater, mens du er i udlandet, hvis du opfylder adgangskravene. 

Læs mere om, hvordan du kan gribe det an, hvis du overvejer et år i udlandet, inden du starter i gymnasiet.

Hvad gør jeg, hvis jeg fortryder mit valg af uddannelse?

Hvis du fortryder dit valg af uddannelse og gerne vil vælge om, kan du se en grafik og læse, hvad du skal gøre i Omvalg af ungdomsuddannelse

Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg har tekniske problemer med www.optagelse.dk?

Har du spørgsmål af teknisk karakter, der handler om at udfylde din ansøgning, kan du få hjælp af optagelse.dk's support. Mail og telefonnummer til supporten finder du på www.optagelse.dk

Du finder desuden en række brugervejledninger til, hvordan du ansøger.

Hvem kan hjælpe mig med min uddannelsesansøgning?

Det afhænger af din alder og din uddannelsesbaggrund, hvor du kan få hjælp og vejledning. Se nedenfor hvem der kan hjælpe dig.

Din vejleder på skolen:

 • Du går i 9. klasse og er vurderet ikke-uddannelsesparat
 • Du går i 10. klasse og er vurderet ikke-uddannelsesparat

eVejledning:

 • Du går i 9. klasse og er vurderet uddannelsesparat
 • Du går i 10. klasse og er vurderet uddannelsesparat
 • Du er under 25 år og har gennemført en ungdomsuddannelse
 • Du er under 25 år og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse
 • Du er over 25 år

Læs mere om eVejledning

Den kommunale ungeindsats:

 • Du er under 18 år og har forladt grundskolen
 • Du er under 25 år og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse

Find Den kommunale ungeindsats i din kommune.

OBS: Ændret ansøgningsfrist

Ansøgningsperioden til ungdomsuddannelser bliver kortere i år end normalt. Det forventes, at Optagelse.dk åbner for ansøgninger den 15. februar med ansøgningsfrist den 13. marts.