Frequently Asked Questions
Artikel

Spørgsmål og svar om optagelse på en gymnasial uddannelse

Her kan du se svar på de mest almindelige spørgsmål om optagelse på gymnasiale uddannelser.
Fold alle afsnit ud

Hvilke adgangskrav er der til gymnasiet og hf?

For at blive optaget på en gymnasial uddannelse skal du være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse eller hf alt efter, hvad du ønsker at søge. Derudover gælder en række andre krav, som varierer alt efter, om du søger hf eller en 3-årig gymnasial uddannelse. Der er også forskellige krav alt efter, om du søger direkte fra 9. eller 10. klasse. Læs mere i Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser. 

Se også videoer og grafikker om adgangskravene.

Hvordan søger jeg ind på en gymnasial uddannelse?

Du søger via hjemmesiden www.optagelse.dk. Elever i grundskolen benytter et UNI-login. Øvrige ansøgere skal benytte Nem-ID. Se hvordan du udfylder ansøgningen. Bemærk at ansøgningsfristen er den 1. marts.

Kan jeg søge flere gymnasiale uddannelser på den samme institution?

Hvis et gymnasium udbyder flere gymnasiale uddannelser - fx både stx og hf - må du gerne søge begge uddannelser på samme gymnasium. Du må gerne søge samme gymnasiale uddannelse - fx stx - på forskellige gymnasier.

Hvor mange uddannelsesønsker skal jeg tilføje i min ansøgning?

Søger du ind på en ungdomsuddannelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du prioritere op til fem skoler, men det er ikke et krav. Det er nok at tilføje ét ønske. Det gælder uanset, om du vælger et gymnasium, en erhvervsuddannelse eller en 10. klasse som førsteprioritet. 

Se video om, hvordan du udfylder dine uddannelsesønsker i ansøgningen.

Hvordan vedhæfter jeg studievalgsportfolien til min ansøgning?

Studievalgsportfolien skal vedhæftes som bilag til din ansøgning til gymnasial uddannelse på optagelse.dk. Det er vigtigt, at I vedhæfter studievalgsportfolien, før din forælder/dine forældre underskriver og dermed sender ansøgningen.

Hvordan fordeles pladserne på stx og hf?

Hvis du opfylder adgangskravene og søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du være sikker på at blive optaget på stx eller hf. Men du kan ikke være sikker på at komme ind på et bestemt gymnasium.

Hvis du søger stx eller hf på et gymnasium, hvor der er flere ansøgere, end der er pladser til, vil det være et fordelingsudvalg, der afgør, om du kan få plads på: 

 • Din 1. prioritet
 • Din 2.-5. prioritet 
 • En skole, som du ikke selv har søgt 

Afstanden fra dit hjem og til det/de søgte gymnasier indgår i fordelingen af pladserne. Men der kan være lokale forskelle. Er du i tvivl, om hvordan pladserne fordeles, kan det være en god idé at orientere sig på hjemmesiden for det regionale fordelingsudvalg.

Vær opmærksom på, at det kun er på stx og hf, at pladserne bliver fordelt af et fordelingsudvalg. Hvis du søger hhx eller htx indgår din ansøgning ikke i fordelingen.

Få mere information om pladsfordeling

Du kan læse mere om, hvordan pladserne fordeles på stx og hf i den region, hvor du bor:

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Senest 1. maj får du besked om, at der er reserveret en foreløbig plads til dig. De fleste får besked om, at de har fået foreløbig plads på den skole, de har valgt som 1. prioritet. Hvis du får besked om foreløbig plads på et gymnasium, du ikke har valgt, skal du bekræfte, at du ønsker pladsen.

Din plads er foreløbig, indtil du har fået dine afsluttende standpunktskarakterer og karaktererne fra folkeskolens afgangseksamen. Resultatet af afgangseksamen er klar sidst i juni, og herefter får du endelig besked om, hvorvidt du er optaget.

Hvad hvis jeg ikke opfylder adgangskravene?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den ønskede gymnasiale uddannelse, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale på den skole, du har fået reserveret foreløbig plads på. Herefter vurderer skolen, om du kan blive optaget. 

Bemærk, at optagelse via optagelsesprøve og samtale ikke er en mulighed for dig, der ønsker at søge om optagelse på hf direkte efter 9. klasse.

Læs mere om optagelsesprøve og optagelsessamtale på de gymnasiale uddannelser.

 

Hvornår søger jeg, hvis jeg ønsker at tilbringe et år i udlandet inden gymnasiet?

Hvis du ønsker at tilbringe et år i udlandet, inden du begynder i gymnasiet, skal du søge om optagelse det år, hvor du ønsker at begynde din uddannelse. Det har tidligere været muligt søge om orlov fra uddannelsen, men denne mulighed er afskaffet fra 31. januar 2022.

Resultaterne fra din afgangseksamen og din uddannelsesparathedsvurdering er gældende i to år, efter du har afsluttet 9. klasse, og ét år efter, du har afsluttet 10. klasse.

Det betyder, at du har mulighed for at søge om optagelse på en gymnasial uddannelse på baggrund af dine resultater, mens du er i udlandet, hvis du opfylder adgangskravene. 

Læs mere om, hvordan du kan gribe det an, hvis du overvejer et år i udlandet, inden du starter i gymnasiet.

Hvad gør jeg, hvis jeg fortryder mit valg af uddannelse?

Hvis du fortryder dit valg af uddannelse og gerne vil vælge om, kan du se en grafik og læse, hvad du skal gøre i Omvalg af ungdomsuddannelse

Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg har tekniske problemer med www.optagelse.dk?

Har du spørgsmål af teknisk karakter, der handler om at udfylde din ansøgning, kan du få hjælp af optagelse.dk's support. Mail og telefonnummer til supporten finder du på www.optagelse.dk

Du finder desuden en række brugervejledninger til, hvordan du ansøger.

Hvem kan hjælpe mig med min uddannelsesansøgning?

Det afhænger af din alder og din uddannelsesbaggrund, hvor du kan få hjælp og vejledning. Se nedenfor hvem der kan hjælpe dig.

Din vejleder på skolen:

 • Du går i 9. klasse og er vurderet ikke-uddannelsesparat
 • Du går i 10. klasse og er vurderet ikke-uddannelsesparat

eVejledning:

 • Du går i 9. klasse og er vurderet uddannelsesparat
 • Du går i 10. klasse og er vurderet uddannelsesparat
 • Du er under 25 år og har gennemført en ungdomsuddannelse
 • Du er under 25 år og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse
 • Du er over 25 år

Læs mere om eVejledning

Den kommunale ungeindsats:

 • Du er under 18 år og har forladt grundskolen
 • Du er under 25 år og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse

Find Den kommunale ungeindsats i din kommune.