Frequently Asked Questions
Artikel

Spørgsmål og svar om optagelse på en gymnasial uddannelse

Her kan du se svar på de mest almindelige spørgsmål om optagelse på gymnasiale uddannelser.
Fold alle afsnit ud

Hvilke adgangskrav er der til gymnasiet og hf?

For at blive optaget på en gymnasial uddannelse skal du være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse eller hf alt efter, hvad du ønsker at søge. Derudover gælder en række andre krav, som varierer alt efter, om du søger hf eller en 3-årig gymnasial uddannelse. Der er også forskellige krav alt efter, om du søger direkte fra 9. eller 10. klasse. Læs mere i Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser. 

Se også videoer og grafikker om adgangskravene.

Hvordan søger jeg ind på en gymnasial uddannelse?

Du søger via hjemmesiden www.optagelse.dk. Elever i grundskolen benytter et UNI-login. Øvrige ansøgere skal benytte Nem-ID. Se hvordan du udfylder ansøgningen. Bemærk at ansøgningsfristen er den 1. marts.

Kan jeg søge flere gymnasiale uddannelser på den samme institution?

Hvis et gymnasium udbyder flere gymnasiale uddannelser - fx både stx og hf - må du gerne søge begge uddannelser på samme gymnasium. Du må gerne søge samme gymnasiale uddannelse - fx stx - på forskellige gymnasier.

Hvor mange uddannelsesønsker skal jeg tilføje i min ansøgning?

Søger du ind på en ungdomsuddannelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du prioritere op til fem skoler, men det er ikke et krav. Det er nok at tilføje ét ønske. Det gælder uanset, om du vælger et gymnasium, en erhvervsuddannelse eller en 10. klasse som førsteprioritet. 

Se video om, hvordan du udfylder dine uddannelsesønsker i ansøgningen.

Hvordan vedhæfter jeg studievalgsportfolien til min ansøgning?

Studievalgsportfolien skal vedhæftes som bilag til din ansøgning til gymnasial uddannelse på optagelse.dk. Det er vigtigt, at I vedhæfter studievalgsportfolien, før din forælder/dine forældre underskriver og dermed sender ansøgningen.

Hvordan fordeles pladserne på gymnasierne?

Hvis du opfylder adgangskravene og søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du være sikker på at blive optaget på et gymnasium. Men du kan ikke være sikker på at komme ind på et bestemt gymnasium. Hvis du søger et gymnasium, hvor der er flere ansøgere, end der er pladser til, vil det være et fordelingsudvalg, der afgør, om du kan få plads på: 

 • Din 1. prioritet
 • Din 2.-5. prioritet 
 • En skole, som du ikke selv har søgt 

Afstanden fra dit hjem og til det/de søgte gymnasier indgår i fordelingen af pladserne. Men der kan være lokale forskelle. Er du i tvivl, om hvordan pladserne fordeles, kan det være en god idé at orientere sig på hjemmesiden for det regionale fordelingsudvalg.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Senest 1. maj får du besked om, at der er reserveret en plads til dig. De fleste får reserveret en plads på skolen, de har valgt som 1. prioritet. Hvis du får reserveret en plads på et gymnasium, du ikke har valgt, skal du bekræfte, at du ønsker pladsen.

Din plads er reserveret, indtil du har fået dine afsluttende standpunktskarakterer og karaktererne fra folkeskolens afgangseksamen. Resultatet af afgangseksamen er klar sidst i juni, og herefter får du endelig besked om, hvorvidt du er optaget.

Hvad hvis jeg ikke opfylder adgangskravene?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den ønskede gymnasiale uddannelse, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale på den skole, du har fået reserveret plads på. Herefter vurderer skolen, om du kan blive optaget. 

Bemærk at optagelse via optagelsesprøve og samtale ikke er en mulighed for dig, der ønsker at søge om optagelse på hf direkte efter 9. klasse.

Læs mere om optagelsesprøve og optagelsessamtale på de gymnasiale uddannelser.

 

Hvornår søger jeg, hvis jeg ønsker at tilbringe et år i udlandet inden gymnasiet?

Hvis du ved, at du vil tage en gymnasial uddannelse, men først ønsker at tilbringe et år i udlandet, kan du søge ind og få reserveret en plads, før du rejser og herefter søge om orlov.

Du kan også søge, mens du er i udlandet. Du kan opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse, og et år efter, du har afsluttet 10. klasse. Det betyder, at du har mulighed for at søge om optagelse på en gymnasial uddannelse på baggrund af dine resultater, mens du er i udlandet, hvis du opfylder adgangskravene*.  

Læs mere om, hvordan du kan gribe det an, hvis du overvejer et år i udlandet, inden du starter i gymnasiet.

*Den udvidede mulighed for at opnå retskrav på optagelse i op til to år efter 9. klasse og et år efter 10. klasse er betinget af, at lovforslag om ændring af adgangsforudsætninger til de gymnasiale uddannelser vedtages og træder i kraft den 1. april 2020.​ Du kan læse mere i denne artikel.

Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg har tekniske problemer med www.optagelse.dk?

Har du spørgsmål af teknisk karakter, der handler om at udfylde din ansøgning, kan du få hjælp af optagelse.dk's support. Mail og telefonnummer til supporten finder du på www.optagelse.dk

Du finder desuden en række brugervejledninger til, hvordan du ansøger.

Hvem kan hjælpe mig med min uddannelsesansøgning?

Det afhænger af din alder og din uddannelsesbaggrund, hvor du kan få hjælp og vejledning. Se nedenfor hvem der kan hjælpe dig.

Din vejleder på skolen:

 • Du går i 9. klasse og er vurderet ikke-uddannelsesparat
 • Du går i 10. klasse og er vurderet ikke-uddannelsesparat

eVejledning:

 • Du går i 9. klasse og er vurderet uddannelsesparat
 • Du går i 10. klasse og er vurderet uddannelsesparat
 • Du er under 25 år og har gennemført en ungdomsuddannelse
 • Du er under 25 år og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse
 • Du er over 25 år

Læs mere om eVejledning

Den kommunale ungeindsats:

 • Du er under 18 år og har forladt grundskolen
 • Du er under 25 år og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse

Find Den kommunale ungeindsats i din kommune.

Justering af optagelsesregler til skoleåret 2020/21

Fra 2020 bliver der justeret i optagelsesreglerne til de gymnasiale uddannelser. Derfor er nogle af optagelsesreglerne betinget af, at lovforslaget vedtages og træder i kraft den 1. april 2020. 

Justeringerne omfatter følgende ændringer: 

 • Forlænget gyldighed af dine resultater fra 9. og 10. klasse. Det betyder, at du kan søge om optagelse på en gymnasial uddannelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse og op til ét år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du opfylder adgangskravene. 
 • Mulighed for at søge om optagelse frem til grundforløbets afslutning (august-oktober), hvis du har fortrudt dit valg af uddannelse eller en anden aktivitet. 
 • Mulighed for at blive betinget optaget, hvis du har været syg ved folkeskolens prøver. 
 • Ændring af antallet af forsøg til optagelsesprøven, så du har to forsøg efter 9. klasse og to forsøg efter 10. klasse. 
 • Justering af, hvilken skole der afholder optagelsesprøve og –samtale, så du er sikker på at blive optaget på den skole, som inviterer dig til optagelsesprøve, hvis du består prøven. 
 • Justering af tidspunkterne for afholdelse af optagelsesprøven, så den sidste prøve ikke ligger efter skolestart. De nye datoer er ikke besluttet endnu.
 • Mulighed for at bruge optagelsesprøven som optagegrundlag til erhvervsuddannelserne, så du ikke nødvendigvis skal til to optagelsesprøver. 
 • Smidiggørelse af krav til underskrift fra dine forældre, så du ikke mister dit retskrav på optagelse, hvis underskriften fra dine forældre mangler, når du søger om optagelse. Dine forældre skal dog stadig skrive under på din ansøgning - og helst inden 1. marts. 

Alle relevante artikler på UddannelsesGuiden.dk er allerede blevet opdateret, så de stemmer overens med justeringerne. Du kan læse mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.