Frequently Asked Questions
Artikel

Spørgsmål og svar om optagelse på en gymnasial uddannelse

Her kan du se svar på de mest almindelige spørgsmål om optagelse på gymnasiale uddannelser.
Fold alle afsnit ud

Hvilke adgangskrav er der til gymnasiet og hf?

For at blive optaget på en gymnasial uddannelse skal du opfylde forskellige adgangskrav. 

Adgangskravene varierer alt efter, om du søger hf eller en 3-årig gymnasial uddannelse (hhx, htx, stx). Derudover er der også forskellige krav, som varierer alt efter, om du søger direkte fra 9. eller 10. klasse. 

Læs mere

Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Hvordan søger jeg ind på en gymnasial uddannelse?

Du søger via Optagelse.dk fra den 15. januar. Du skal benytte MitID for at logge ind.

Ansøgningsfristen er 1. marts.

Kan jeg søge flere gymnasiale uddannelser på den samme institution?

Hvis et gymnasium udbyder flere gymnasiale uddannelser - fx både stx og hf - må du gerne søge begge uddannelser på samme gymnasium. Du må gerne søge samme gymnasiale uddannelse - fx stx - på forskellige gymnasier.

Hvor mange gymnasier kan jeg søge plads på?

Du kan søge ind på så mange gymnasier, som du vil. Men det er vigtigt, at du overvejer prioritetsrækkefølgen grundigt. 

Læs mere

Fordeling af pladser på de gymnasiale uddannelser

Hvordan fordeles pladserne?

Fordelingen af pladser på de gymnasiale uddannelser tager udgangspunkt i den rækkefølge, du har prioriteret dine ansøgninger i, så du så vidt muligt kommer ind på et af de gymnasier, du helst vil gå på.

Du får reserveret en plads på din 1. prioritet, hvis:

  • Gymnasiet har flere pladser end ansøgere, eller
  • Du er blandt 1. prioritetsansøgerne med kortest transporttid, hvis gymnasiet har flere ansøgere end pladser

Læs mere

Hvordan opgøres transporttiden fra mit hjem til gymnasiet?

Din transporttid bliver gjort op i hele minutter med offentlig transport og på cykel.

Transporttiden gøres op, fra du forlader dit hjem (din adresse i CPR-registret), til du er på gymnasiets adresse. Det er den hurtigste af de opgjorte transporttider med cykel eller offentlig transport fra dit hjem til gymnasiets adresse om morgenen, som gælder, når der bliver fordelt pladser på gymnasiet.

Transporttiden bliver beregnet på baggrund af rejseplansdata med et it-værktøj, som er udviklet af Børne- og Undervisningsministeriet.

Læs mere

Fordeling af pladser på de gymnasiale uddannelser 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Senest 8. maj får du besked om, hvor der er reserveret en plads til dig. Pladsen er reserveret, indtil gymnasiet kan vurdere, om du opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse og kan optages på uddannelsen. 

Besked om optagelse

Senest 1. juli får du besked om optagelse. Opfylder du adgangskravene til en gymnasial uddannelse, bliver du optaget på din reserverede plads.

Læs mere

Fordeling af pladser på de gymnasiale uddannelser 

Hvad hvis jeg ikke opfylder adgangskravene?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den ønskede gymnasiale uddannelse, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale på det gymnasium, du har fået reserveret en plads på. Herefter vurderer gymnasiet, om du kan blive optaget. 

Bemærk, at optagelse via optagelsesprøve og samtale ikke er en mulighed for dig, der ønsker at søge om optagelse på hf direkte efter 9. klasse.

Læs mere

Optagelsesprøve og optagelsessamtale på de gymnasiale uddannelser

Hvornår søger jeg, hvis jeg ønsker at tilbringe et år i udlandet inden gymnasiet?

Hvis du ønsker at tilbringe et år i udlandet, inden du begynder i gymnasiet, skal du søge om optagelse det år, hvor du ønsker at begynde din uddannelse. 

Resultaterne fra din afgangseksamen er gældende i to år, efter du har afsluttet 9. klasse, og ét år efter, du har afsluttet 10. klasse.

Det betyder, at du har mulighed for at søge om optagelse på en gymnasial uddannelse på baggrund af dine resultater, mens du er i udlandet, hvis du opfylder adgangskravene. 

Læs mere

Udlandsophhold før gymnasiet

Hvad gør jeg, hvis jeg fortryder mit valg af uddannelse?

Omvalg før optagelse

Hvis der er ledige pladser på et andet gymnasium, end det, du har fået reserveret/tilbudt plads på, er der mulighed for at vælge om.

Du kan søge om omvalg frem til 1. juli.

Læs mere: 

Omvalg af ungdomsuddannelse før optagelse 

Skift efter optagelse

Hvis du er blevet optaget på en ungdomsuddannelse eller 10. klasse, men har fortrudt dit valg, kan du søge om at skifte. Der skal være ledige pladser på den uddannelse, du vil skifte til. 

Du kan søge om at skifte efter 1. juli.

Læs mere:

Skift af ungdomsuddannelse efter optagelse

Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg har tekniske problemer med optagelse.dk?

Har du spørgsmål af teknisk karakter, der handler om at udfylde din ansøgning, kan du få hjælp af optagelse.dk's support.

Mail og telefonnummer til supporten finder du på optagelse.dk

På Viden.stil.dk finder du en brugervejledning til, hvordan du ansøger.

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen (viden.stil.dk)

Hvem kan hjælpe mig med min uddannelsesansøgning?

Du har flere muligheder for at få vejledning:

Din vejleder på skolen

Hvis du går i 7.-10. klasse, kan du få hjælp af vejlederen på din skole. Du eller dine forældre kan kontakte vejlederen, hvis I har spørgsmål til din situation.

Den kommunale ungeindsats (KUI)

Vejlederen på skolen kommer fra Den kommunale Ungeindsats i din kommune (KUI).

KUI yder vejledning til:

  • Elever i 7.-10. klasse
  • Unge under 18 år, som har forladt grundskolen
  • Unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse

Du eller dine forældre kan kontakte Den kommunale ungeindsats i din kommune:

Læs mere om vejledning i kommunen

eVejledning

eVejledning er vejledning over telefon, mail eller chat. Alle kan kontakte eVejledning og få en individuel vejledningssamtale eller svar på spørgsmål om uddannelse og job.

Du kan også finde eVejledning på Facebook og Instagram eller deltage i digitale oplæg.

Kontakt eVejledning

Du kan også kontakte det enkelte gymnasiums vejledning.