Artikel

Udlandsophold før gymnasiet

Læs hvordan du søger optagelse på en gymnasial uddannelse, hvis du gerne vil et år til udlandet, før du starter i gymnasiet.

Du skal søge om optagelse det år, hvor du ønsker at begynde din uddannelse. Det har tidligere været muligt søge om orlov fra uddannelsen, men denne mulighed er afskaffet fra 31. januar 2022.

Resultaterne fra din afgangseksamen er gældende i to år, efter du har afsluttet 9. klasse, og ét år efter, du har afsluttet 10. klasse. Det betyder, at du kan opnå retskrav på optagelse i denne periode.

Sådan søger du fra udlandet

Når du skal søge ind på gymnasiet, mens du er i udlandet, skal du have et MitID. Du kan læse mere om, hvordan du får MitID på mitid.dk. Du skal have indsendt din ansøgning via optagelse.dk i det år, hvor du ønsker at starte på gymnasiet i august. Hvis du er under 18 år, skal en forælder eller værge underskrive ansøgningen digitalt. Det sker også med MitID og kræver ikke, at I fysisk sidder sammen. Husk, at du skal ansøge via optagelse.dk inden ansøgningsfristens udløb det år, hvor du ønsker at starte på uddannelsen. 

Du kan læse mere om adgangskravene i artiklen Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Få mere at vide

Find information om, hvilke praktiske ting du skal forberede dig på, hvis du ønsker at tilbringe et år i udlandet, og hvor du evt. kan søge om økonomisk støtte

Se hjemmesiden gribverden.dk (Uddannelses- og Forskningsministeriet)

Love og regler 

Bekendtgørelse om ansøgning, elevfordeling og optagelse på de gymnasiale uddannelser. Nr. 896 af 1. juli 2024

Inspiration

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Søren Post udfordrede sig selv i Sydamerika og kom hjem med selvtillid og inspiration.

Valg af uddannelse
Valg af uddannelse

Få inspiration til dit valg af uddannelse.