Elevfordeling
Artikel

Spørgsmål og svar om elevfordeling

Her kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål om de nye regler for elevfordeling.
Fold alle afsnit ud

Hvornår gælder de nye regler om elevfordeling fra?

De nye regler gælder fra og med skoleåret 2023/24.

Hvilke uddannelser gælder de nye regler for?

Reglerne gælder for de 3-årige gymnasiale uddannelser stx, hhx og htx samt den 2-årige gymnasiale uddannelse hf.

Derudover gælder de også for Pre-IB, som er en forberedelsesklasse til International Baccalaureate (IB).

Gælder de nye regler om elevfordeling også for private gymnasier?

Nej, de nye regler gælder ikke for private gymnasier.

Hvad er forskellen på at søge om optagelse i en fordelingszone og en afstandszone?

Kort fortalt er det i en fordelingszone dine forældres indkomst og din transporttid, som kan have indflydelse på, om du får tildelt en foreløbig plads på dit ønskede gymnasium, mens det i en afstandszone alene er transporttiden fra dit hjem til gymnasiet, som kan have indflydelse.

Hvordan ved jeg, om et gymnasium ligger i en fordelingszone eller afstandszone?

I Gymnasiekortet kan du se, om et gymnasium ligger i en fordelingszone eller afstandszone. Her kan du også se, hvor i landet du kan tage din gymnasiale uddannelse.

Hvor mange gymnasier kan jeg søge plads på?

Der er ingen regler for, hvor mange gymnasier du kan søge om plads på.

Når du laver din ansøgning på Optagelse.dk, skal du i prioriteret rækkefølge angive de gymnasier og de uddannelser, du ønsker. 

Hvad sker der, hvis jeg ikke får tilbudt foreløbig plads på et af mine prioriterede gymnasier?

Hvis du ikke får tilbudt foreløbig plads på et af dine prioriterede gymnasier, vil du få tilbudt foreløbig plads på den uddannelsestype, du havde som 1. prioritet på et andet gymnasium.

Det betyder, at hvis du fx søgte optagelse på hf som 1. prioritet, vil du få tilbudt foreløbig plads på hf på et andet gymnasium med ledige pladser så tæt som muligt på dit hjem.

Er det muligt at komme på venteliste eller skifte til et andet gymnasium, hvis jeg fortryder mit valg?

Der er ikke mulighed for at komme på venteliste på et offentligt gymnasium. Hvis der er ledige pladser på et andet gymnasium, end det, du har fået foreløbig plads på, er der mulighed for at skifte. 

Hvilke regler gælder for ansøgere, som søger ind på specielle forløb?

Hvis du fx søger ind på gymnasier med ASF-klasser (autisme-spektrum-forstyrrelser), Team Danmark-forløb eller lignende, har du mulighed for at søge om forrang.

Det betyder, at du får reserveret en plads foran andre ansøgere, hvis du får forrang.