Forrang til gymnasiale uddannelser
Artikel

Forrang til optagelse på gymnasiale uddannelser

Når du søger om optagelse på en gymnasial uddannelse, kan du søge forrang, hvis du har særlige behov eller interesser.

Du skal søge om optagelse inden ansøgningsfristen d. 1. marts. Hvis du søger inden ansøgningsfristen, kan du søge forrang.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Hvad betyder forrang?

Hvis du får tildelt forrang, får du reserveret en plads på et gymnasium før andre ansøgere med samme prioritetsønske som dig selv. 

Det vil sige, at når der bliver fordelt pladser til et bestemt gymnasium, er det ansøgere med forrang til deres 1. prioritet, der først får en plads. Derefter fordeles de andre 1. prioritetsansøgere. 

Hvis der er flere 1. prioritetsansøgere end pladser, efter ansøgerne med forrang er fordelt, er det ansøgere med kortest transporttid, der først får plads.

Vær opmærksom på, at det er gymnasierne, der bestemmer, hvor mange og hvilke elever, der skal have tildelt forrang. Det betyder, at du ikke nødvendigvis vil være sikret plads på et bestemt gymnasium, selvom du fx har en godkendelse fra Team Danmark eller lignende. Det gælder også, hvis du automatisk er tildelt forrang, fordi du søger to-årig hf på VUC og er 20 år eller derover, eller fordi du søger Pre-IB. 

Hvis du ikke får tildelt forrang, bliver din ansøgning behandlet på lige fod med de øvrige ansøgninger til det ønskede gymnasium.  

Hvem tildeler forrang?

Det er det gymnasium, som du søger plads på, der vurderer, om du kan tildeles forrang, og hvor mange ansøgere, der kan tildeles forrang.

Hvis du søger forrang på grund af et handicap, er det dog regionen, hvor gymnasiet ligger, der vurderer din ansøgning.

Hvilke typer forrang findes der?

Der findes forskellige typer af forrang, som alle knytter sig til en særlig interesse eller et særligt behov hos dig som ansøger.

Du kan bl.a. ønske forrang til profilgymnasier, særligt tilrettelagte forløb for elever med autismespektrum-forstyrrelser (ASF-klasser), forløb for eliteidrætsudøvere (fx forlængede Team Danmark-forløb) eller forløb tilrettelagt som forsøgsordninger. 

Ansøgere, der er 20 år eller derover, og som søger toårig hf på et VUC, får automatisk forrang på baggrund af deres fødselsdato. 

Ansøgere, der søger Pre-IB, får også automatisk tildelt forrang.

I dette skema kan du se, hvilke typer af forrang der er (pdf)

Hvordan ønsker jeg forrang?

Når du udfylder din ansøgning på Optagelse.dk, bliver du spurgt, om du ønsker forrang. Det fremgår af Optagelse.dk, hvilke typer forrang du kan ønske på det enkelte gymnasium.

Du markerer, hvilken type forrang du ønsker, når du udfylder din ansøgning. Hvis der er typer af forrang, som du ikke kan markere, er det fordi, du ikke kan ønske den type forrang på netop det gymnasium.

Dokumentation

Du skal i de fleste tilfælde vedlægge relevant dokumentation for dit ønske om forrang. Hvis du fx ønsker forrang som Team Danmark-elev, skal din godkendelse fra Team Danmark vedlægges. 

Nogle gymnasier kan have særlige ønsker om dokumentation for dit ønske om forrang. Kontakt det gymnasium, du søger forrang til, og hør nærmere.

Du kan vedhæfte dokumentationen, når du søger om forrang på Optagelse.dk. Hvis du ikke har vedlagt den rette dokumentation, vil du blive kontaktet af gymnasiet eller regionen efter ansøgningsfristen.

Hvilke prioriteter kan jeg ønske forrang til?

Du kan som udgangspunkt kun ønske forrang til din 1. prioritet.

Dog er der i enkelte tilfælde mulighed for, at du også kan ønske forrang til din 2. prioritet, men kun hvis du har samme ønske om forrang på din 1. prioritet.

Det gælder kun for:

  • Ansøgere til ASF-klasser
  • Ansøgere til pladser på en kostafdeling 
  • Ansøgere til særlige klasser for elever eller kursister med funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder med behov for specialundervisning

Eksempel

Det betyder, at hvis du fx har ønsket forrang til en ASF-klasse på Gymnasium A (1. prioritet), kan du også ønske forrang til en ASF-klasse på din 2. prioritet på Gymnasium B.

Ansøger du om forrang til en plads på en kostafdeling, har du mulighed for i din ansøgning på Optagelse.dk at angive, om du fortsat ønsker plads på gymnasiet, selvom du ikke får forrang.

Få mere at vide

Her på ug.dk kan du læse mere og se en video om fordeling af pladser på gymnasiale uddannelse: 

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du også læse mere om optagelse og fordeling af pladser på de gymnasiale uddannelser:

Love og regler: