Elevfordeling

Fra 2023 er der nye regler for, hvordan pladserne på de gymnasiale uddannelser fordeles.

Her kan du læse mere om de nye regler og se, hvor du kan tage din gymnasiale uddannelse.

Elevfordeling på gymnasiale uddannelser
Elevfordeling på gymnasiale uddannelser

Fra 2023 er der nye regler for elevfordeling. 

Gymnasier med begrænset optag
Gymnasier med begrænset optag

Gymnasier, som ikke optager nye elever på en eller flere gymnasiale uddannelser i 2022.

Gymnasiekortet
Gymnasiekortet

Se, hvor du kan tage din gymnasiale uddannelse.