Elevfordeling på gymnasiale uddannelser
Artikel

Elevfordeling på de gymnasiale uddannelser fra 2023

Hvis du søger ind på en gymnasial uddannelse i 2023, skal du være opmærksom på, at der forventes at komme nye regler for, hvordan pladserne på de gymnasiale uddannelser fordeles.

Reglerne forventes at blive vedtaget af Folketinget senere i 2022 og får betydning for, hvor og hvordan du får plads på en gymnasial uddannelse (stx, hf, htx, hhx og Pre-IB) fra og med skoleåret 2023/24. 

Her kan du læse, hvordan reglerne for elevfordeling kommer til at være, hvis aftalen bliver vedtaget i Folketinget uden store ændringer i forhold til den politiske aftale.

Fold alle afsnit ud

De nye regler

Med de nye regler vil alle gymnasier komme til at ligge i enten en fordelingszone eller en afstandszone. Der kommer ét sæt regler for, hvordan du får plads på en gymnasial uddannelse i en fordelingszone og ét sæt regler for, hvordan du får plads på en gymnasial uddannelse i en afstandszone.

Det er ikke endeligt fastlagt endnu, hvor zonerne skal ligge.

Når zonerne er endeligt besluttet, kan du se dem på her på UddannelsesGuiden og på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Uanset hvilket gymnasium du søger optag på, vil der blive taget hensyn til dine ønsker, så du så vidt muligt kommer ind på et af de gymnasier, du helst vil gå på. Men ligesom det gælder med reglerne i dag, er der ingen garanti for, at du kan komme ind på et bestemt gymnasium.

Fordelingszoner

På gymnasier i fordelingszoner vil pladserne på hvert gymnasium blive inddelt i tre indkomstkategorier. Du kan søge om en plads i den indkomstkategori, du er placeret i. Du placeres i en indkomstkategori på baggrund af dine forældres indkomst. Følgende vil komme til at gælde:

  • Hvis der er plads til alle ansøgere i din indkomstkategori, får du en foreløbig plads på gymnasiet
  • Hvis der ikke er plads til alle ansøgere i din indkomstkategori, trækkes der lod om pladserne blandt alle ansøgere i din indkomstkategori

Afstandszoner

På gymnasier i afstandszoner vil følgende komme til at gælde:

  • Hvis der er plads til alle ansøgere på gymnasiet, får du en foreløbig plads på gymnasiet
  • Hvis der ikke er plads til alle ansøgere, er det ansøgere med kortest transporttid, der først får en foreløbig plads

Læs mere

Hvis du vil læse mere om de kommende regler, kan du finde forskellig information om den politiske aftale om nye regler for elevfordeling på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvis du ønsker at se, hvor du har mulighed for at tage din gymnasiale uddannelse, kan du få et overblik med UG-værktøjet Gymnasiekortet.

Dig, der søger optagelse i 2022

Hvis du har søgt eller søger om optagelse på en gymnasial uddannelse med skolestart til sommeren 2022, gælder de nuværende regler om elevfordeling, fordi de kommende nye regler først forventes at træde i kraft fra og med 2023.

Du er derfor ikke omfattet af de nye regler om fordelingszoner og afstandszoner.

Du skal dog være opmærksom på, at der er enkelte gymnasier, der ikke må optage nye elever i 1.g og 1. hf på udvalgte uddannelser skolestart til sommeren 2022.

Læs mere

Dig, der søger optagelse i 2023

De nye regler om elevfordeling forventes at komme til at gælde for dig, som søger ind på en gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx, hf eller pre-IB) med skolestart i sommeren 2023 eller senere.

Hvis du søger ind på et gymnasium, som har plads til dig, vil du få reserveret pladsen, hvis du opfylder adgangskravene.

Læs mere

Dig, der skal på udlandsophold før gymnasiet

Hvis du skal på udlandsophold i 2022-23, kan du først søge om optagelse på en gymnasial uddannelse i 2023, og du bliver derfor omfattet af de nye regler om elevfordeling.

Det har hidtil været muligt at søge om optagelse på en gymnasial uddannelse og udskyde din uddannelsesstart til året efter. Det er ikke længere muligt, og du skal derfor søge om optagelse det år, hvor du ønsker at starte på uddannelsen.

Læs mere