Elevfordeling på gymnasiale uddannelser
Artikel

Elevfordeling på de gymnasiale uddannelser fra 2023

Hvis du søger ind på en gymnasial uddannelse i 2023, skal du være opmærksom på, at der er nye regler for, hvordan pladserne på de gymnasiale uddannelser fordeles.

Reglerne har betydning for, hvor og hvordan du får plads på en gymnasial uddannelse (stx, hf, htx, hhx og Pre-IB) fra og med skoleåret 2023/24. 

Her kan du læse mere om de nye regler for elevfordeling.

Fold alle afsnit ud

De nye regler

Med de nye regler ligger alle gymnasier i enten en fordelingszone eller en afstandszone. Der er ét sæt regler for, hvordan du får plads på en gymnasial uddannelse i en fordelingszone og ét sæt regler for, hvordan du får plads på en gymnasial uddannelse i en afstandszone.

Uanset hvilket gymnasium du søger optag på, vil der blive taget hensyn til dine ønsker, så du så vidt muligt kommer ind på et af de gymnasier, du helst vil gå på. Men ligesom med reglerne for 2022, er der ingen garanti for, at du kan komme ind på et bestemt gymnasium.

Fordelingszoner

På gymnasier i fordelingszoner bliver pladserne på hvert gymnasium inddelt i tre indkomstkategorier. Du kan søge om en plads i den indkomstkategori, du er placeret i. Du placeres i en indkomstkategori på baggrund af dine forældres indkomst. Følgende gælder:

  • Hvis der er plads til alle ansøgere i din indkomstkategori, får du en foreløbig plads på gymnasiet
  • Hvis der ikke er plads til alle ansøgere i din indkomstkategori, er det ansøgerne med kortest transporttid i indkomstkategorien, der først får en foreløbig plads på gymnasiet

Afstandszoner

På gymnasier i afstandszoner gælder følgende:

  • Hvis der er plads til alle ansøgere på gymnasiet, får du en foreløbig plads på gymnasiet
  • Hvis der ikke er plads til alle ansøgere, er det ansøgere med kortest transporttid, der først får en foreløbig plads

Gymnasiekortet

I UG-værktøjet Gymnasiekortet kan du se, hvor du har mulighed for at tage din gymnasiale uddannelse, og om gymnasiet ligger i en fordelings- eller afstandszone.

Læs mere

Dig, der søger optagelse i 2022

Hvis du har søgt om optagelse på en gymnasial uddannelse med skolestart til sommeren 2022, gælder reglerne for 2022, fordi de kommende nye regler først træder i kraft fra og med 2023.

Du er derfor ikke omfattet af de nye regler om fordelingszoner og afstandszoner.

Du skal dog være opmærksom på, at der er enkelte gymnasier, som ikke må optage nye elever i 1.g og 1. hf på udvalgte uddannelser skolestart til sommeren 2022.

Læs mere

Dig, der søger optagelse i 2023

De nye regler om elevfordeling kommer til at gælde for dig, som søger ind på en gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx, hf eller pre-IB) med skolestart i sommeren 2023 eller senere.

Hvis du søger ind på et gymnasium, som har plads til dig, vil du få reserveret pladsen, hvis du opfylder adgangskravene.

Læs mere

Dig, der skal på udlandsophold før gymnasiet

Hvis du skal på udlandsophold i 2022-23, kan du først søge om optagelse på en gymnasial uddannelse i 2023, og du er derfor omfattet af de nye regler om elevfordeling.

Det har hidtil været muligt at søge om optagelse på en gymnasial uddannelse og udskyde din uddannelsesstart til året efter. Det er ikke længere muligt, og du skal derfor søge om optagelse det år, hvor du ønsker at starte på uddannelsen.

Læs mere