Billede af Master of Digital Health
Masteruddannelse

Master of Digital Health

Du lærer at udvikle og anvende digitale teknologier og løsninger inden for sundhedssektoren.

Fakta

Navn:
Master of Digital Health
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant bachelor, professionsbachelor eller diplomuddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kompetencer til at benytte digitale teknologier til at forbedre sundhedsydelser. Du lærer om digital health, lige fra dataanalyse og machine learning til kunstig intelligens.

Uddannelsen henvender sig bl.a. til sundhedsprofessionelle, civilingeniører og it-specialister, som ønsker at udvikle deres kompetencer i krydsfeltet mellem teknologi og sundhed.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at kombinere teoretisk viden med praktisk erfaring fra din profession til at se nye muligheder for anvendelse af it i sundhedsvæsnet. 

Du får viden om, hvordan man designer løsninger, som fx kan gøre det muligt at behandle en aldrende befolkning og flere kroniske sygdomme. Det kan være sundhedsapps, telemedicin til behandling af borgere i eget hjem eller kunstig intelligens, der kan støtte lægen i beslutningen om den rette behandling til patienten.

Du lærer også om projektledelse og økonomi inden for digital sundhedsteknologi. Du får kompetencer til at undersøge, hvad brugerne har behov for, og derudfra planlægger du, hvordan man designer, udvikler og implementerer digitale løsninger.

Opbygning

Masteruddannelsen består af: 

 • 5 obligatoriske moduler
 • 3 valgfag
 • Masterprojekt

I løbet af uddannelsen får du mulighed for at vælge, om du vil fokusere på bruger- eller udviklerperspektivet inden for digital health.

Undervisning

Undervisningen er problem- og caseorienteret og veksler mellem fremmøde og onlineundervisning. Du planlægger selv før hvert modul, hvor meget af undervisningen du vil deltage i online, og hvor meget du vil deltage i ved fremmøde.

Sprog

Undervisningen foregår på engelsk.

Eksamen

Der afholdes skriftlige og mundtlige prøver i løbet af uddannelsen. 

Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af et masterprojekt samt eksamen.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af:

Aalborg Universitet i Aalborg (AU)

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen master i digitalisering af sundhedsvæsenet.

Den engelske betegnelse er Master of Digital Health.

Fagoversigt

Uddannelsen består af:

1. semester

 • Obligatorisk kursusmodul: Forordninger, regulativer og krav til brug af kunstig intelligens i sundheds-it (5 ECTS)
 • Obligatorisk kursusmodul: Beslutningsstøtte i klinisk praksis (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)  

2. semester

 • Obligatorisk projektmodul: Digital health-innovationer og organisatoriske forandringsprocesser i sundhedssektoren (10 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)

3. semester

 • Obligatorisk kursusmodul: Projektledelse af design, udviklings- og implementeringsprocesser af digital sundhed (5 ECTS)
 • Obligatorisk kursusmodul: Anvendelse af sundheds- og velfærdsøkonomiske analyser (5 ECTS)
 • Valgfag inden for enten bruger- eller udviklerperspektivet (5 ECTS)

4. semester

 • Masterprojekt (15 ECTS)

Varighed

Hele uddannelsen svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS-point.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om ECTS pointsystemet.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant uddannelse på bachelorniveau, fx inden for sundhedsteknologi, medicin, datalogi, datavidenskab eller machine learning 
 • Relevant professionsbachelor, fx inden for ingeniørvidenskab, sygepleje eller fysioterapi
 • Relevant diplomuddannelse

Det er uddannelsesstedet, som vurderer uddannelsens relevans, og om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Derudover skal du:

 • have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse, herunder erfaring med opgaver i anvendelse af sundheds-it eller udvikling heraf
 • have sproglige færdigheder i engelsk svarende til gymnasialt B-niveau

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. 

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend:

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. 

Læs mere

Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse