skuespiluddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Skuespiller

Du kan uddanne dig til skuespiller på en af statens tre skuespiller-/teaterskoler i København, Odense eller Aarhus.

Fakta

Navn:
Skuespiller
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Ingen specielle uddannelseskrav. Bestå en optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Det er en uddannelse, der stiller store krav til udviklingen af din egen personlighed. En skuespiller har kun sig selv som redskab, og under uddannelsen skal du lære at bruge alle facetter, både fysisk og psykisk. Du følger fag i bl.a. tale og sang, og lærer at beherske kroppen gennem forskellige bevægelsesfag. Til skuespillerhåndværket hører også fysiodramatik og karakterarbejde.

Du har efter endt uddannelse mulighed for at arbejde som skuespiller på teatre og i film- og tv-branchen. Du kan også undervise på fx private skuespilskoler eller højskoler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Fra efteråret 2016 vil uddannelsen blive omlagt til en tre-årig kunstnerisk bacheloruddannelse. Der er endnu ikke lavet en studieordning - derfor beskriver artiklen her det hidtidige fire-årige forløb, som startede for sidste gang i 2015.

På det første studieår får du en grundlæggende indføring i skuespilteknik. Undervisningen går ud på at skabe og udvikle dramatiske situationer og forløb ved hjælp af improvisationer, dvs. uden forberedelse. Du lærer at arbejde med din krop og din stemme og udvikler forståelse for din egen og andres personlighed.

Du får undervisning i grundfagene tale, sang, krop og repetition, samt i teoretiske fag som teater-, kunst- og idehistorie, hvor du lærer at fortolke en dramatisk tekst og forstå den i en historisk sammenhæng. Du lærer her at reflektere over og analysere en tekst samt at videreformidle den kunstnerisk.

I bevægelsesfagene undervises der i fysiodramatik samt i fægtning, pardans, klassisk ballet, stildans, step, moderne dans, kontaktimprovisation samt grundprincipperne fra yoga og aikido.

På det andet studieår begynder du for alvor at arbejde med roller og karakterer. I løbet af studietiden får du mulighed for at afprøve og udvikle forskellige sider af dit talent i roller inden for både tragedien, komedien og det moderne drama.

I faget medieuddannelse, lærer du bl.a. lærer om basal mikrofonteknik, dubbing og speak og får indsigt i filmiske arbejdsmetoder, udtryk og kamerabevidsthed.

På uddannelsens tredje år er indlagt praktik på et teater, og på det fjerde år arbejder du videre med dit personlige udtryk og deltager i flere forestillinger, der vises for et særligt indbudt publikum.

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt i form af en afgangsforestilling, der i København foregår sammen med elever fra årgangens andre uddannelser: sceneinstruktør, scenograf og teatertekniker.

Skolerne i Odense og Aarhus uddanner kun skuespillere.

Undervisningen strækker sig over ca. 40 timer om ugen, og der er mødepligt. Aftener og weekender kan inddrages i undervisningen, hvilket gør det vanskeligt at have arbejde ved siden af. Optræden, som ikke er en del af undervisningen, skal godkendes af skolen.

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Optagelse

Der er ingen særlige uddannelseskrav, men du skal bestå en optagelsesprøve, der er opdelt i tre prøver. Den første prøve er fælles for alle tre skoler, mens den 2. og 3. prøve er særskilt for hver enkelt skole.

Ansøgningsskema med krav og vejledning kan du finde på Den Danske Scenekunstskoles hjemmeside. Ansøgningsfristen bliver annonceret i god tid forinden.

Du får efter hver prøve at vide, om du er gået videre til næste prøve.

Der bliver hvert år optaget otte elever på hver af skolerne.

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen. Skolen kan give oplysninger om eventuelle legater.

Fremtidsmuligheder

Uddannede skuespillere har mulighed for at optræde både på teatre, film og i tv. Mange skuespillere prøver senere i karrieren at arbejde som instruktører. En del underviser på fx private skuespilskoler eller højskoler.

Du kan eventuelt supplere din viden ved at læse fx dramaturgi og teatervidenskab.

I 2013 var 53 procent af de 30 nyuddannede i beskæftigelse eller i uddannelse på højere niveau. Se forklaring på tallene.

Se mere om fremtidsudsigter inden for de kunstneriske og kreative uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

At være skuepiller er ikke så glamourøst, som det måske lyder. I hvert fald ikke for 28-årige...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Uddannelserne handler om at skabe, formidle og udtrykke sig visuelt.

Optagelse til videregående uddannelse
Optagelse til videregående uddannelse

Kvote 1-fristen er 5. juli kl. 12.00. Læs her om ansøgning til videregående uddannelse.