skuespiluddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Skuespiller

Du kan uddanne dig til skuespiller på en af statens tre skuespiller-/teaterskoler i København, Odense eller Aarhus.

Fakta

Navn:
Skuespiller
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Ingen specielle uddannelseskrav. Bestå en optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Det er en uddannelse, der stiller store krav til udviklingen af din egen personlighed. En skuespiller har kun sig selv som redskab, og under uddannelsen skal du lære at bruge alle facetter, både fysisk og psykisk. Du følger fag i bl.a. tale og sang, og lærer at beherske kroppen gennem forskellige bevægelsesfag. Til skuespillerhåndværket hører også fysiodramatik og karakterarbejde.

Du har efter endt uddannelse mulighed for at arbejde som skuespiller på teatre og i film- og tv-branchen. Du kan også undervise på fx private skuespilskoler eller højskoler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er under godkendelse som en tre-årig kunstnerisk bacheloruddannelse. Den er derfor tilrettelagt, så den lever op til de krav, der stilles til en bacheloruddannelse.

Uddannelsen er inddelt i temaer, der enten strækker sig over de første to år i en stadig progression eller er en del af det tredje og sidste år:

Scenekunstnerisk fundament

Temaet består af fageneTræning af instrument I-IV og Kontekstuelle Vidensfag i-IV. Træning af instrument beskæftiger sig med træningen af stemme og kropslige færdigheder som en integreret del af dit samlede kunstneriske udtryk. I kontekstuelle Videns får du en kunst- og/eller samfundsteoretisk viden,der giver dig basis for at reflektere meningsfuldt over dit fag.

Scenekunstnerisk praksis

Temaet består af faget Dramatisk Træning I-IV. På to af modulerne er der også henholdsvis Førsteårs- og andetårsprojekt. I Dramatisk Træning arbejder du med dramatisk metode og træningen af dramatiske færdigheder, der understøtter et kunstnerisk udtryk i samspil med andre inden for scenekunst, film eller tv. I første- og andetårsprojekterne skal du vise, at du kan integrere den teoretiske viden med de dramatiske, stemmemæssige og kropslige færdigheder, du har fået, i et individuelt eller kollektivt scenisk udtryk.

Scenekunstnerisk fordybelse

Temaet består af fagene Dramatisk fordybelse I-III, Entreprenørskab, samt praktik eller Scenekunstnerisk projekt. I Dramatisk fordybelse bygges der videre på den viden, du har fået igennem modulerne Scenekunstnerisk fundament og Scenekunstnerisk praksis. Du videreudvikler din selvstændighed i forhold til at kunne integrere stemmemæssige, kropslige og dramatiske færdigheder samt den kontekstuelle viden i et kunstnerisk udtryk inden for scenekunst, film eller tv. Entreprenørskab fokuserer på forholdet mellem scenekunst og entreprenørskab. Den giver redskaber til at kunne arbejde med mundtlig og skriftlig formidling, kulturpolitisk infrastruktur, netværksskabelse og projektstyring. I praktik eller det scenekunstneriske projekt skal du sætte din viden og dine færdigheder og kompetencer i spil i en international sammenhæng eller inden for rammerne af en kunstnerisk produktion: scenekunst, film eller tv. I sidste modul skal du sammen med dine medstuderende lave en afgangsforestilling.

Kunstnerisk udviklingsprojekt

Modulet har fokus på at arbejde med et kunstnerisk udviklingsprojekt. Din evne til at udvikle, reflektere over og dokumentere et selvstændigt kunstnerisk projekt skal styrkes. Du lærer at udvikle dine egne arbejdsmetoder inden for rammerne af et selvvalgt scenekunstnerisk format, som kan præ-senteres for og formidles til publikum. Det indebærer, at den studerendes refleksion udgør et mål i sig selv i tillæg til selve projektet.

Du afslutter uddannelsen med afgangsforestillingen.

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Scenekunstner med speciale i skuespil, DDSKS Aar-hus eller Odense eller København. Studerende, der er optaget fra studieåret 2016/2017 på den uddannelsen får ret til betegnelsen: Bachelor i skuespil (uddannelsessted), hvis uddannelsen bliver positivt akkrediteret, inden afslutning af uddannelsen.

Undervisningen strækker sig over ca. 40 timer om ugen, og der er mødepligt. Aftener og weekender kan inddrages i undervisningen, hvilket gør det vanskeligt at have arbejde ved siden af. Optræden, som ikke er en del af undervisningen, skal godkendes af skolen.

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Optagelse

Der er ingen særlige uddannelseskrav, men du skal bestå en optagelsesprøve, der er opdelt i tre prøver. Den første prøve er fælles for alle tre skoler, mens anden og tredje prøve er særskilt for hver enkelt skole. Adgangsprøverne foregår typisk i februar og marts hvert år.

Ansøgningsskema med krav og vejledning kan du finde på Den Danske Scenekunstskoles hjemmeside.  Ansøgningsfristen, som er i det sene efterår, bliver annonceret i god tid forinden.

Du får efter hver prøve at vide, om du er gået videre til næste prøve.

Der bliver hvert år optaget otte elever på hver af de tre skoler.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Skolen kan give oplysninger om eventuelle legater.

Fremtidsmuligheder

Uddannede skuespillere har mulighed for at optræde både på teatre, film og i tv. Mange skuespillere prøver senere i karrieren at arbejde som instruktører. En del underviser på fx private skuespilskoler eller højskoler.

Du kan eventuelt supplere din viden ved at læse fx dramaturgi og teatervidenskab.

I 2013 var 53 procent af de 30 nyuddannede i beskæftigelse eller i uddannelse på højere niveau. Se forklaring på tallene.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

At være skuepiller er ikke så glamourøst, som det måske lyder. I hvert fald ikke for 28-årige...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Uddannelserne handler om at skabe, formidle og udtrykke sig visuelt.

Optagelse til videregående uddannelse
Optagelse til videregående uddannelse

Kvote 1-fristen er 5. juli kl. 12.00. Læs her om ansøgning til videregående uddannelse.