Professionsbacheloruddannelse

Lærer i folkeskolen, enkeltfag

Professionshøjskolerne kan tilbyde fag fra læreruddannelsen, enten på hold med ordinære studerende eller på hold kun for enkeltfagsstuderende.

Fakta

Navn:
Lærer i folkeskolen, enkeltfag
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
½ år pr. fag
ECTS:
3-30 pr. fag
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + specifikke fagkrav
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Alt efter interesse kan du vælge at specialisere dig i et eller flere undervisningsfag, dvs. de fag du senere skal undervise i.

Det kan være kreative fag som musik eller hjemkundskab. Eller fag, der øger din viden om pædagogik og klasseledelse. 

Uddannelsen er for alle, der ønsker at videreuddanne sig inden for undervisning ved at tage et enkelt fag ad gangen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Læreruddannelsen har fokus på, at du lærer at planlægge og udvikle din undervisning både fagligt og pædagogisk, og at du lærer at formidle din viden til børn og unge på forskellige klassetrin.

Undervisningsfagene på læreruddannelsen kan også tages som enkeltfag.

Det er følgende fag:

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk 1.-6. klasse
 • Dansk 4.-10. klasse)
 • Engelsk 1.-6. klasse
 • Engelsk 4.-10. klasse
 • Fysik/kemi
 • Geografi
 • Håndværk og design
 • Historien)
 • Idræt 1.-6. klasse
 • Idræt 4.-10. klasse
 • Kristendomskundskab/religion
 • Lærerens grundfaglighed
 • Madkundskab, undervisningsfag
 • Matematik 1.-6. klasse
 • Matematik 4.-10. klasse
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Samfundsfag
 • Tysk

Udbuddet af enkeltfag varierer og kan være forskelligt på de enkelte uddannelsessteder.

Læs om fuldtidsuddannelsen Lærer i folkeskolen.

Undervisningen

Undervisningen kan foregå som en blanding af holdundervisning, gruppearbejde, opgaveløsning, praktiske øvelser og studiebesøg.

Eksamen

Hvert enkeltfag afsluttes med en skriftlig eksamen eller en anden form for bedømmelse.

Uddannelsessteder

Enkeltfag fra uddannelsen til fysioterapeut kan udbydes af professionshøjskoler flere steder i landet.

Se mulige uddannelsessteder i artiklen Lærer i folkeskolen.

Varighed

Enkeltfagene hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Et enkeltfag varer typisk et halvt år og kan have et omfang af 3-30 ECTS.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangskrav til enkeltfag som til fuldtidsuddannelsen.

Derudover kan der være særlige adgangskrav for det enkelte fag.

Læs om adgangskrav i artiklen Lærer i folkeskolen.

Mulighed for dispensation

Uddannelsesstedet kan dispensere fra adgangskravene, hvis du skønnes at have de nødvendige faglige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Prisen kan variere og afhænger bl.a. af antal ECTS og undervisningsformen, fx om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

SVU

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. august 2024
30. juni 2026
Billedkunst 2024 - 2026 Dagundervisning 7800 Skive
*
12. august 2024
30. juni 2026
Biologi 2024 - 2026 Dagundervisning 7800 Skive
*
12. august 2024
30. juni 2027
Grundfaglighed 2024-2027 Dagundervisning 7800 Skive
*
12. august 2024
30. juni 2026
Historie 2024 - 2026 Dagundervisning 7800 Skive
*
12. august 2024
30. juni 2026
Idræt 2024 - 2026 Dagundervisning 7800 Skive
*
12. august 2024
30. juni 2026
Tysk 2024 - 2026 Dagundervisning 7800 Skive
*
21. august 2024
30. juni 2026
Dansk 1. - 6. klasse 2024 - 2026 Dagundervisning 7800 Skive
*
21. august 2024
30. juni 2026
Dansk 4. - 10. klasse 2024 - 2026 Dagundervisning 7800 Skive
*
21. august 2024
30. juni 2026
Engelsk 2024 - 2026 Dagundervisning 7800 Skive
*
21. august 2024
30. juni 2026
Matematik 1. - 10. klasse 2024 -2026 Dagundervisning 7800 Skive