enkeltfag under journalistuddannelsen
Professionsbacheloruddannelse

Journalistik, kommunikation og medier, enkeltfag

På enkeltfagene inden for journalistik, kommunikation og medier kan du blive bedre til det traditionelle journalistiske håndværk, men også udvide dit felt, så det omfatter nye medier og arbejdsfunktioner.

Fakta

Navn:
Journalistik, kommunikation og medier, enkeltfag
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
1 ½ - 6 måneder pr. fag
ECTS:
5-20 pr. fag
Adgangskrav:
En videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring inden for dit fag + evt. fagspecifikke krav
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Bl.a. kan du udforske de digitale medier, arbejde med visuel formidling og beskæftige dig med ledelse, samarbejde og udvikling.

Du kan fx bruge enkeltfagene som et led i din efteruddannelse.

 

 

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Enkeltfagene er forløb fra Medie- og Journalisthøjskolens professionsbacheloruddannelser. Det kan dreje sig om fag fra bacheloruddannelserne:

Udbuddet af enkeltfag varierer fra semester til semester.

Undervisningen foregår som seminarer og online undervisning, hvor arbejdsformen veksler mellem underviseroplæg, gruppearbejde- og -øvelser og hjemmeopgaver.

Enkeltfag udbydes under tompladsordningen, og som enkeltfagsstuderende deltager du på lige fod med studerende fra fuldtidsuddannelsen.

Enkeltfagene udbydes af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus eller København.

Eksamen

Hvert enkeltfag afsluttes med en skriftlig eksamen eller en anden form for bedømmelse.

Læs mere

Enkeltfag på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Varighed

Enkeltfagene hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Et forløb varer typisk et halvt år, men kan også være af kortere varighed. Hvert fag har et omfang på 5-20 ECTS-point.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på et enkeltfag skal du have en videregående uddannelse og 2 års erhvervserfaring inden for dit fag.

Derudover kan der være specifikke adgangskrav for det enkelte fag.

Dispensation

Det er muligt at søge dispensation, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav, men har erhvervet tilsvarende kompetencer fra en anden uddannelse eller har relevant erhvervserfaring.

Kontakt uddannelsesstedet for yderligere oplysninger.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte fag afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om faget tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs mere i artiklerne: