civilingeniør i Operations Management
Kandidatuddannelse

Operations Management

Den engelsksprogede kandidatuddannelse har fokus på produktionsteknologier og supply chain management til udvikling af højteknologiske og bæredygtige produktionsvirksomheder.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Operations Management
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at udfordre traditionelle produktions- og logistikprincipper og udvikle nye principper og systemer for produktion. Det kan både være i virksomheder med fysiske produkter som mejeri- eller elektronikvarer eller servicevirksomheder inden for fx telefoni.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i produktions- eller servicevirksomheder, hvor du vil kunne arbejde med planlægning, udvikling, automatisering og ledelse.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får et bredt kendskab til produktion, operations management og supply chain, som er processen fra udvinding af råmaterialer til færdigt produkt. Du lærer bl.a. at bruge viden om markeder og produktion til at designe målrettede supply chain-løsninger, der udnytter de globale vilkår.

Du lærer også at udvikle og implementere nye principper og systemer for produktion og at udvikle globale højteknologiske produktionsvirksomheder.

Specialiseringer

I løbet af uddannelsen vælger du en af følgende specialiseringer:

  • Produktionsteknologi
  • Global Supply Chain-Development

Specialiseringen i produktionsteknologi giver dig viden om tekniske automatiseringsenheder samt implementering og drift af automatiseringsprocesser.

På specialiseringen Global Supply Chain-Development lærer du at lede og gennemføre komplekse supply chain-udviklingsprocesser fra start til slut.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Operations Management).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside: Syddansk Universitet.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser og praktisk projektarbejde. Der er mulighed for at deltage i virksomhedsforløb.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Læs mere

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i produktionsvirksomheder, hvor du bl.a. vil kunne arbejde med automatisering af produktionsenheder og opbygning og ledelse af globale produktionsnetværk.

Du vil også kunne finde arbejde inden for forsyning, distribution og strategisk planlægning. Uddannelsen kan også give grundlag for start af egen virksomhed.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information