civilingeniør i Operations Management
Kandidatuddannelse

Operations Management

Den engelsksprogede kandidatuddannelse fokuserer på produktionsteknologier og supply chain management til udvikling af højteknologiske og bæredygtige produktionsvirksomheder.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Operations Management
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at udfordre traditionelle produktions- og logistikprincipper og udvikle nye principper og systemer for produktion. Det kan både være i virksomheder med fysiske produkter som mejeri- eller elektronikvarer eller servicevirksomheder inden for fx telefoni.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i produktions- eller servicevirksomheder, hvor du vil kunne arbejde med planlægning, udvikling, automatisering og ledelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen giver dig et bredt kendskab til produktion, operations management og supply chain, som er processen fra udvinding af råmaterialer til færdigt produkt. Du lærer bl.a. at bruge viden om markeder og produktion til at designe målrettede supply chain-løsninger, der udnytter de globale vilkår.

Du lærer også at udvikle og implementere nye principper og systemer for produktion og at udvikle globale højteknologiske produktionsvirksomheder.

Specialiseringer

I løbet af uddannelsen vælger du en af følgende specialiseringer:

  • Produktionsteknologi
  • Global Supply Chain-Development

Specialiseringen i produktionsteknologi giver dig viden om tekniske automatiseringsenheder samt implementering og drift af automatiseringsprocesser.

På specialiseringen Global Supply Chain-Development lærer du at lede og gennemføre komplekse supply chain-udviklingsprocesser fra start til slut.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser og praktisk projektarbejde. Der er mulighed for at deltage i virksomhedsforløb. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Operations Management).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside: Syddansk Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Operations Management som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende diplomingeniøruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Global Management and Manufacturing (GMM) (fra SDU eller AU)
  • Produktion (fra SDU eller DTU)
  • Maskin og produktion (AAU)

Bacheloruddannelsen i Innovation and Business (SDU) kan også give adgang, hvis du har skrevet bachelorprojekt inden for området Operations Management med en vejleder fra Operations Management.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i produktionsvirksomheder, hvor du bl.a. vil kunne arbejde med automatisering af produktionsenheder og opbygning og ledelse af globale produktionsnetværk. Du vil også kunne finde arbejde inden for forsyning, distribution og strategisk planlægning. Uddannelsen kan også give grundlag for start af egen virksomhed.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information