uddannelse til civilingeniør i virksomhedssystemer
Kandidatuddannelse

Management Engineering

Kandidatuddannelsen har fokus på udvikling af ledelsessystemer, værdikæder og forsyningskæder.

Fakta

Navn:
Management Engineering
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i produktionsledelse
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at bruge avancerede analysemodeller og -værktøjer til udvikling og styring af bl.a. strategi og organisation, planlægning, kvalitet, produktionslager mv. i en virksomhed.

Som færdiguddannet civilingeniør har du jobmuligheder i internationalt orienterede organisationer inden for fx ledelse og bæredygtig udvikling i produktions-, service- og sundhedssektoren. Du kan løse opgaver inden for fx planlægning, produktionslager, kvalitet, strategi, organisation osv.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i Management Engineering er for dig, der interesserer dig for udvikling af ledelsessystemer, værdikæder og forsyningskæder.

Du skal vælge et af uddannelsens to specialer:

  • Operations and Supply Chain Management
  • Operations and Innovation Management

Operations and Supply Chain Management

På denne specialisering arbejder du med forskellige aspekter af ledelse og lærer at bruge modeller og værktøjer med henblik på udvikling og styring af globale produktions-, logistik- og forretningssystemer. Du får indsigt i projektledelse, informationsteknologi, økonomi, medarbejderudvikling og organisation.

I løbet af uddannelsen arbejder du bl.a. med operationsledelse, analyse- og simuleringsmodeller, strategimodeller og organisatoriske forhold, ressource- og lagerstyringsmodeller samt global manufacturing management.

Operations and Innovation Management

På denne specialisering lærer du bl.a. om, hvordan man analyserer, organiserer og udvikler en virksomheds forretningssystemer, og du arbejder med design og udvikling af logistiksystemer til håndtering af fremstillings-, salgs- og distributionsaktiviteter i en global verden. Det er muligt at arbejde med både produktions- og servicevirksomheder.

Du undervises i emner som fx udvikling og ledelse af globale værdikæder, innovations- og teknologiledelse samt outsourcing og offshoring.

På begge specialiseringer lærer du at arbejde selvstændigt med komplicerede opgaver og at bruge avancerede analysemodeller og -værktøjer i dit arbejde.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Management Engineering) 

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Virksomhedsophold

På 3. semester er der mulighed for et virksomhedsophold i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Management Engineering foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør har du jobmuligheder i internationalt orienterede organisationer inden for fx ledelse og bæredygtig udvikling i produktions-, service- og sundhedssektoren. Du kan løse opgaver inden for fx planlægning, produktionslager, kvalitet, strategi, organisation osv.

Du vil eksempelvis kunne arbejde som logistikchef, produktionschef, konsulent, rådgiver eller projektleder med ledelse af globale it-projekter, ledelse af offshore- og outsourcingprojekter, optimering og udvikling af virksomhedens globale værdikæder eller Human Resource.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information