uddannelse til civilingeniør i virksomhedssystemer
Kandidatuddannelse

Management Engineering

Kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, har fokus på udvikling af ledelsessystemer, værdikæder og forsyningskæder.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Management Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at bruge avancerede analysemodeller og -værktøjer til styring af bl.a. strategi og organisation, planlægning, kvalitet, produktionslager mv. i en virksomhed.

Som færdiguddannet civilingeniør har du jobmuligheder i internationalt orienterede virksomheder inden for fx ledelse og udvikling i produktions-, service- og medievirksomheder, hvor du kan løse opgaver inden for fx planlægning, produktionslager, kvalitet, strategi, organisation osv.

Bemærk: Uddannelsen, der er en sammenlægning af kandidatuddannelserne Operations and Supply Chain Management (virksomhedssystemer) og Operations and Innovation Management (værdikæder og innovationsledelse), er ny fra 2019.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i Management Engineering er for dig, der interesserer dig for udvikling af ledelsessystemer, værdikæder og forsyningskæder.

Du skal vælge et af uddannelsens to specialer:

  • Operations and Supply Chain Management
  • Operations and Innovation Management

Operations and Supply Chain Management: På denne specialisering arbejder du med forskellige aspekter af ledelse og lærer at bruge modeller og værktøjer med henblik på udvikling og styring af globale produktions-, logistik- og forretningssystemer. Du får indsigt i projektledelse, informationsteknologi, økonomi, medarbejderudvikling og organisation.

I løbet af uddannelsen arbejder du bl.a. med operationsledelse, analyse- og simuleringsmodeller, strategimodeller og organisatoriske forhold, ressource- og lagerstyringsmodeller samt Global manufacturing management.

Operations and Innovation Management: På denne specialisering lærer du bl.a. om, hvordan man analyserer, organiserer og udvikler en virksomheds forretningssystemer, og du arbejder med design og udvikling af logistiksystemer til håndtering af fremstillings-, salgs- og distributionsaktiviteter i en global verden. Det er muligt at arbejde med både produktions- og servicevirksomheder.

Du undervises i emner som fx udvikling og ledelse af globale værdikæder, innovations- og teknologiledelse samt Outsourcing og offshoring.

På begge specialiseringer lærer du at arbejde selvstændigt med komplicerede opgaver og at bruge avancerede analysemodeller og -værktøjer i dit arbejde.

Der er på 3. semester mulighed for et virksomhedsophold enten i Danmark eller i udlandet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Management Engineering som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen, uanset hvilken specialisering du vælger:

  • Globale forretningssystemer, AAU Aalborg
  • Eksportingeniør (diplomingeniør), AAU Aalborg
  • Global Business Engineering, DTU og VIA University College

Specialisering i Operations and Innovation Management - følgende uddannelser giver også adgang:

  • Information Technology, AAU Aalborg)
  • Manufacturing and Operations Engineering, AAU Cph)
  • Global Busines Development, VIA University College

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør kan du finde job i internationalt orienterede virksomheder inden for fx ledelse og udvikling i produktions-, service- og medievirksomheder, hvor du kan løse opgaver inden for fx planlægning, produktionslager, kvalitet, strategi, organisation osv.

Du vil eksempelvis kunne arbejde som logistikchef, produktionschef, konsulent, rådgiver eller projektleder med ledelse af globale it-projekter, ledelse af offshore- og outsourcingprojekter, optimering og udvikling af virksomhedens globale værdikæder eller Human Ressource.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og administrativt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information