Kandidatuddannelsen i Innovation Management
Kandidatuddannelse

Innovation Management

Kandidatuddannelsen udbydes på engelsk og foregår i Kina. Du får viden om innovation og værktøjer til at forstå og styre komplekse innovationsprocesser.

Fakta

Navn:
Innovation Management
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig avanceret viden inden for innovation, og du lærer at anvende teorier og metoder til at identificere, analysere og løse relevante teoretiske og praktiske problemer. Fokus er på innovation som en kompleks og målrettet proces med at skabe værdi ud fra ideer.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder i internationalt orienterede virksomheder med folkus på  globale mmarkedsmekanismer, teknologisk udvikling, strategisk indsigt og organisatoriske færdigheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i Innovation Management er tværfaglig og foregår i Kina med studerende og lærere fra både Danmark og Kina.

Innovation er en afgørende drivkraft for konkurrenceevne og bæredygtighed for virksomheder, institutioner og organisationer af enhver størrelse. På uddannelsen i Innovation Management lærer du dels at idnetificere og udvil´kle kreative ideer, dels at bringe dem til live i forsklellige sammenhænge, der skaber værdi og forbedrer innovative virksomheders konkurrenceevne.

Centralt i uddannelsen er problembaseret læring, der involverer projektarbejde og samarbejder med industripartnere i bl.a. Kina og Danmark.

Emner

Uddannelsen omfatter emner som fx:

  • Moderne teori om innovation og innovationsledelse
  • Organisation og ledelse
  • Forskningsmetoder
  • Produktdesign og -udvikling
  • Globalisering og innovation
  • Forretningsmetoder

Praktik

På 3. semester kan du vælge mellem forskningsbaseret praktik i en virksomhed eller en organisation, forskningsbaseret projekt eller studier ved et andet universitet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændigt projektarbejde, som ofte foregår i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Beijing, Kina.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder i samarbejde med Sino-Danish-Center Innovation Management som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (alle linjer) eller tilsvarende giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet har du jobmuligheder i internationalt orienterede virksomheder med fokus på globale markedsmekanismer, teknologisk udvikling, strategisk indsigt og organisatoriske færdigheder. Uddannelsen kvalificerer dig til at deltage i akademisk forskning inden for området, ligesom du vil have muligheder for at starte egen virksomhed.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information