kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og filosofi
Kandidatuddannelse

Business Administration and Philosophy

Kombinationen af de to fagområder giver en erhvervsøkonomisk viden sammen med en filosofisk tilgang til moderne virksomhedsdrift.

Fakta

Navn:
Business Administration and Philosophy
Andre betegnelser:
Erhvervsøkonomi og filosofi
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

De filosofiske refleksioner bliver på uddannelsen bl.a. rettet mod økonomisk teori, samfundsteori, sociologi, kommunikationsteori samt organisations- og ledelsesteori. Du får træning i at se overordnede helheder og forstå nutidige fænomener i deres historiske sammenhæng.

De kompetencer, du får, kan føre til job i private virksomheder samt i offentlige organisationer eller interesseorganisationer, hvor du vil kunne løse opgaver inden for forretningsudvikling, projektledelse eller konsulentarbejde.

Uddannelsen har sidste optag i 2025.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen kombinerer erhvervsøkonomisk problemorientering med filosofisk fordybelse og refleksion.

Du bliver uddannet til at indgå i virksomheder som praktikeren, der formår at tænke på tværs af og uden for rammerne af traditionelle erhvervsøkonomiske kategorier.

Organisation og samfund

Du lærer at identificere og løse abstrakte problemstillinger og træffe beslutninger, der tager hensyn til organisationens og samfundets etiske, vidensmæssige og politiske aspekter. Du lærer bl.a. at se organisatoriske problemer og løsninger ud fra både ledelsens og de ansattes synsvinkel samt at forstå den bredere samfundsmæssige sammenhæng, som virksomheder og organisationer fungerer i.

Fagligt lægger uddannelsen stor vægt på filosofisk refleksion og praktisk omsættelighed af filosofisk tænkning i en erhvervsøkonomisk sammenhæng. Du lærer desuden at formulere dig præcist såvel mundtligt som skriftligt.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.(fil). Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Business Administration and Philosophy.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Der er mulighed for at tage et halvt års studier i udlandet på et af CBS's partneruniversiteter.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Copenhagen Business School (cbs.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Copenhagen Business School (cbs.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i business administration and philosophy foregår i:

CBS udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Erhvervsøkonomi og filosofi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig baggrund for at finde job i private virksomheder samt i offentlige organisationer eller interesseorganisationer, hvor du vil kunne løse opgaver inden for forretningsudvikling, projektledelse eller konsulentarbejde, bl.a. i kommunikationsafdelinger, ledelsesafdelinger eller HR-afdelinger.

Din baggrund i både det økonomiske og det filosofiske fagområde giver dig også mulighed for at arbejde med udvikling af en virksomheds overordnede strategi i forhold til forretningsområder, værdier og kommunikation.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information