Foto af opstilling med pc, bøger og krus
Artikel

Erhvervsakademier og professionshøjskoler - studiestruktur

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser er uddannelser, der kombinerer teori med en praktisk tilgang til indholdet.

Efter en erhvervsakademiuddannelse kan man i de fleste tilfælde tage en overbygningsuddannelse på 1½ år og dermed få en professionsbacheloruddannelse.

Institutionernes udbud

Uddannelserne er erhvervs- eller professionsrettede og giver viden inden for det erhverv eller den profession, den enkelte uddannelse er rettet mod.

På erhvervsakademier og professionshøjskoler kan du tage følgende typer af uddannelser:

  • Erhvervsakademiuddannelser, der varer fra 2 til 2½ år (120 eller 150 ECTS)
  • Professionsbacheloruddannelser, der varer fra 3 til 4 år (180, 210 eller 240 ECTS)
  • Professionsbacheloruddannelser som overbygningsuddannelser, der varer 1½ år

Erhvervsakademiuddannelser

En erhvervsakademiuddannelse varer som regel 2 år. Den indeholder teoretisk undervisning på uddannelsesstedet og en virksomhedspraktik af mindst 3 måneders varighed enten i Danmark eller i udlandet.

En erhvervsakademiuddannelse giver titlen AK efter uddannelsesnavnet. På engelsk er titlen AP Graduate in.

Professionsbacheloruddannelser

En professionsbacheloruddannelse varer som regel 3½ år. Den består af teoretisk og praktisk undervisning, hvor praktikken eller den kliniske undervisning (ved sundhedsuddannelserne) har en varighed af mindst 6 måneder. Enkelte uddannelser har længere praktiktid.

Uddannelserne kan tilrettelægges, så mindst det sidste 1½ år kan benyttes som overbygning på relevante erhvervsakademiuddannelser, hvoraf mindst 3 måneder skal være praktik.

Uddannelsesstederne kan også tilrettelægge selvstændige overbygningsuddannelser til erhvervsakademiuddannelserne. Sammen med de adgangsgivende erhvervsakademiuddannelser skal de have en samlet varighed fra  normalt 3½ til evt. 4 år.

En professionsbacheloruddannelse giver titlen Professionsbachelor. På engelsk er titlen Bachelor of.