kursus i Metrologi i metalindustrien
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Metrologi i metalindustrien

På kurserne i metrologi kan du lære at betjene både mekanisk og digitalt måleudstyr.

Fakta

Navn:
Metrologi i metalindustrien
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2228

Du får kendskab til de standarder, der benyttes i industrien i forbindelse med sikring af kvaliteten, og du lærer om målingens betydning for sammenhængen mellem virksomhedens tekniske dokumentation og dens kvalitetsstyring. Industriel metrologi drejer sig især om at sikre funktionen af måleinstrumenter, der bruges i industrien og i fremstillings- og prøvningsprocesser.

Kurserne henvender sig til operatører i metalindustrien, fx produktionsteknologer og kvalitetsmedarbejdere..

Fold alle afsnit ud

Om uddannelserne

Metrologi i metalindustrien omfatter kurser inden for emnerne:

  • Anvendelse af teknisk dokumentation
  • Udførelse af kontrolmålinger

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Metrologi i metalindustrien omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Industriens arbejdsmarkedsuddannelser.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Metrologi i metalindustriener én blandt flere kompetencebeskrivelser under Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (IF).

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information