fiskeskipper
Andre uddannelser

Fiskeskipper af 3. grad

En fiskeskipper af 3. grad er også fisker, men har mere ansvar.

Fakta

Navn:
Fiskeskipper af 3. grad
Varighed:
2 års sejltid plus ½ års skole
Adgangskrav:
Uddannelsen til erhvervsfisker eller 2 års fartstid på fiskeskibe
Økonomi:
SU

Uddannelsen er en mulighed for dig, der har uddannelsen som erhvervsfisker (blå bevis) eller har 2 års fartstid i fiskeskibe.

Den kvalificerer dig til at være styrmand og senere skipper på større fiskeskibe i Danmark.

Uddannelsen varer minimum 2½ år. Den består af erhvervsfiskeruddannelsen (blå bevis) eller 2 års fartstid efterfulgt af ½  års uddannelse på skipperskole.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad får du en basis for at kunne lede en besætning på et fiskefartøj.

Fagene på uddannelsen giver dig derfor viden inden for alle de felter, der er nødvendige for at kunne lede et stort fiskefartøj i nærtrafikken.

Uddannelsen strækker sig over 1 semester. Den indeholder fagområderne:

 • Navigation
 • Vagttjeneste
 • Meteorologi
 • Søret og administration
 • Administration i fiskeskibe
 • Engelsk
 • Kommunikation
 • Sikkerhed og miljøbeskyttelse
 • Brandbekæmpelse og brandledelse
 • Sygdomsbehandleruddannelse
 • Skibsteknik og lastbehandling
 • Maskinlære

Efter en vis tjenestetid som styrmand på fiskefartøjer kan du få udstedt sønæringsbevis som fiskeskipper af 3. grad i fiskeskibe. Så kan du sejle som fiskeskipper på fiskeskibe på op til 45 m i danske farvande.

Uddannelsen foregår i Skagen.

Bemærk: Du kan også tage uddannelsen som fiskeskipper af 1. grad.

Optagelse og adgang

Du skal have følgende kvalifikationer for at kunne blive optaget på uddannelsen:

 • Gyldigt sundhedsbevis og enten
 • Blåt Bevis" (Fiskeriets grunduddannelse) eller 24 måneders effektiv fartstid i søgående fiskeskibe større end 12 meter (dækstjeneste)

Du søger optagelse direkte på skolen.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for ungdomsuddannelser.

Fremtidsmuligheder

En skipperuddannelse af 3. grad giver dig ret til at sejle som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på mindre og mellemstore skibe i nærfart.

Som fiskeskipper kan du have dit eget fiskefartøj, eller du kan blive ansat på andres skibe som skipper.

Du kan ved at tage supplerende moduler uddanne dig til kystskipper.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information