Fiskeskipper af 1. grad
Andre uddannelser

Fiskeskipper af 1. grad

På uddannelsen får du kvalifikationer til at kunne arbejde som styrmand i fiskeskibe i fart på alle have og til efter tilstrækkelig fartstid at kunne få sønæringsrettigheder som fiskeskipper af 1. grad.

Fakta

Navn:
Fiskeskipper af 1. grad
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Blåt Bevis eller 24 måneders fartstid. Gennemført søsikkerhedskursus for fiskere
Økonomi:
SU

Uddannelsen er en mulighed for dig, der har uddannelsen som erhvervsfisker eller har lignende baggrund. Den kvalificerer dig til at være skipper.

Du får både ledelsesfag, samt fag som meteorologi, sygdomsbehandling, biologi og havlære. 

Efter endt uddannelse har du mulighed for at sejle som fiskeskipper på større fiskeskibe i både Danmark og udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad får du en basis for at kunne lede en besætning på et stort fiskefartøj.

Fagene på uddannelsen giver dig derfor viden inden for alle de felter, der er nødvendige for at kunne lede et stort fiskefartøj indenlands og udenlands.

Fagområder

Uddannelsen strækker sig over 3 semestre. Den indeholder fagområderne:

 • Navigation
 • Vagttjeneste
 • Meteorologi
 • Søret og administration
 • Administration i fiskeskibe
 • Maritim ledelse
 • Engelsk,
 • Kommunikation
 • Sikkerhed og miljøbeskyttelse
 • Brandbekæmpelse og brandledelse
 • Maritim sikring
 • Sygdomsbehandleruddannelse
 • Skibsteknik og lastbehandling
 • Maskinlære og maritim teknologi
 • Fiskerilære
 • Biologi og havlære

Når du har afsluttet uddannelsen, får du rettighed til at få udstedt sønæringsbevis og herefter udmønstre som styrmand af 1. grad om bord på alle størrelser fiskeskibe i alle fartsområder.

Efter 12 måneders effektiv fartstid som styrmand/bedstemand i fiskeriet, kan du ansøge om sønæringsbevis til fiskeskipper af 1. grad. Det giver rettighed til at udmønstre som fører af alle størrelser fiskeskibe i alle fartsområder.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Skagen.

Bemærk: Du kan også tage en uddannelse som fiskeskipper af 3. grad.

 

Optagelse og adgang

Du skal have følgende kvalifikationer for at kunne blive optaget på uddannelsen:

 • Gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere (blå bog) og
 • Bevis for grundlæggende søsikkerhed (ellers dokumentation for sejltid før september 1996) og
 • Blåt Bevis" (Fiskeriets grunduddannelse) eller
 • 24 måneders effektiv fartstid i søgående fiskeskibe større end 12 meter (dækstjeneste)

Du søger optagelse direkte på skolen.

  Økonomi

  Du kan søge SU under uddannelsen

  Kvalifikationsniveau

  Uddannelsen er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

  Læs mere om Kvalifikationsniveau for ungdomsuddannelser.

  Fremtidsmuligheder

  En skipperuddannelse giver dig ret til at sejle som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på større skibe. Du kan sejle både i Danmark og i udlandet.

  Som fiskeskipper kan du have dit eget fiskefartøj, eller du kan blive ansat på andres skibe som skipper.

  Du kan ved at tage supplerende moduler uddanne dig til sætteskipper.

  Uddannelsessteder

  På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information