Foto af Fisker
Job

Fisker

At være fisker er noget nær en livsstil. Du kan være flere uger på havet og er ude i alt slags vejr.

Fakta

Arbejdssteder:
Fiskefartøjer i Nordsøen, Skagerrak, Østersøen og Kattegat samt Nordatlanten vest for Storbritannien, I Barentshavet og ved Grønland
Stillingsbetegnelser:
Fisker

Fiskere arbejder på kuttere og andre fiskefartøjer i bl.a. Nordsøen, Skagerak og Østersøen, men også så langt væk som Barentshavet. Du skal kunne lide det både ensformige og uforudsigelige arbejde ombord. Samtidig skal du være parat til selv at reperare redskaber, sætte net ud og klargøre fisk.

Indtægterne fra fiskeri varierer alt efter sæson.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af fisker
Vejrlig - Fiskere må indstille sig på at arbejde i al slags vejr.

Som fisker arbejder du på et fiskefartøj i Nordsøen, Skagerrak, Østersøen og Kattegat. En del fiskeri foregår dog i Nordatlanten vest for Storbritannien, i Barentshavet og ved Grønland.

Du fisker efter rødspætter, sild, torsk, kulmuler, havtasker, tunger, dybvandshummer og rejer samt industrifisk (foderfisk). Fiskene fanges især ved hjælp af garn eller trawl (store netposer, som slæbes efter fartøjet).

Rødspættefiskeriet foregår mest fra maj til november og drives hovedsageligt med trawl og snurrevod (netpose, som trækkes sammen af lange tovliner). Sild fiskes med trawl og not (net, som anbringes, så det omslutter sildestimen).

Selv om der i dag er mange tekniske hjælpemidler, så du slipper for en stor del af de tunge opgaver, er arbejdet ofte anstrengende og langvarigt. Specielt kan rensning og behandling af fiskene og den efterfølgende nedisning kræve tid.

Spise- og sovepauser falder ofte uregelmæssigt. Ved fiskeri med lidt større fartøjer må du ligeledes være indstillet på, at opholdet på havet og i fremmed havn kan strække sig fra få dage til flere uger.

Efter landingen af fiskene skal fartøjet gøres rent, redskaber efterses, og garn repareres og renses.

Besætningen på en større kutter består typisk af fiskeskipperen, der ofte ejer båden, plus 3-4 medhjælpere (partsfiskere). Kravene til uddannelse afhænger af, hvilken funktion de har på fartøjet. Alle skal dog som minimum have gennemgået et 3 ugers sikkerhedskursus.

Bådene er forsynet med alle tænkelige elektroniske hjælpemidler inden for kommunikation, navigation og fiskesøgning.

De fleste fiskere tager ud fra fiskerihavnene i: Esbjerg, Hirtshals, Hanstholm, Skagen, Thyborøn, Hvide Sande, Grenå, Neksø, Rønne, Tejn, Strandby, Thorsminde, Rødvig, Klintholm Havn, Bagenkop og Gilleleje.

Arbejdsplads

Fiskere arbejder på fiskefartøjer i Nordsøen, Skagerrak, Østersøen og Kattegat. En del fiskeri foregår også i Nordatlanten vest for Storbritannien, i Barentshavet og ved Grønland. Se mere om Fiskeri.

Indkomst

Der findes ingen indkomstdata for fiskere.

Fremtidsmuligheder

Omkring hver tredje fisker har sit eget fartøj. På kuttere over en vis størrelse (tonnage) skal man have fiskeskippereksamen.

Mere uddannelse

Fiskeriskolen EUC Nordvest og Skagen Skipperskole holder kurser rundt om i landet.

Få mere at vide

Danmarks Fiskeriforening
www.fiskeriforening.dk

Fiskeriskolen EUC Nordvest
www.fiskeriskolen.dk

Skagen Skipperskole
www.skipperskolen.dk

Fagligt Fælles Forbund (3F)
www.3f.dk

Bliv fisker
www.blivfisker.nu

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.