Foto af Lægesekretær
Job

Lægesekretær

En lægesekretær har mange forskellige opgaver i løbet af en dag.

Fakta

Arbejdssteder:
Hospitaler, private lægekonsultationer
Stillingsbetegnelser:
Lægesekretær

Det kan fx være at oprette journaler, betjene patienter i receptionen og hjælpe lægen med praktisk arbejde eller planlægge fremtidige lægebesøg for patienterne. Som lægesekretær er det vigtigt at være systematisk, have god ordenssans og være dygtig til at kommunikere og have kontakt med mange forskellige mennesker.

En stor del af arbejdet består af telefonsamtaler med patienter og offentlige myndigheder inden for sundhedssektoren. Lægesekretærer kan både arbejde på hospitaler, på private sygehuse og i en lægepraksis. Hos den praktiserende læge har lægesekretæren ofte også sygeplejeopgaver i laboratoriet.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af lægesekretær
Blæksprutte - Det er lægesekretæren, der ordner alt det praktiske i lægekonsultationen.

På sygehusenes kontorer er digitalt journalarbejde en vigtig arbejdsopgave. Som lægesekretær opretter du en journal, når en patient bliver indlagt eller kommer til undersøgelse. Journalen viser, hvilke symptomer patienten har, og hvilke behandlinger der er sat i gang. Lægesekretæren fører journalen efter lægens diktat og skaffer eventuelle manglende oplysninger.

I forbindelse med journalarbejdet fører du patientkartotek over sygdomme og behandlinger. Lægesekretæren aftaler tid for undersøgelse og behandling, indkalder patienter til indlæggelse og sørger for, at journal, papirer og blanketter er i orden.

Det kan være at skrive breve og føre telefonsamtaler med patienter, praktiserende læger, laboratorier og offentlige myndigheder. Du skal give lægerne sekretærbistand ved videnskabeligt arbejde og tilrettelægge undervisning og møder samt skrive mødereferater.

På senge- og behandlingsafdelinger fører lægesekretæren temperaturkurver og medicinkort samt udfører administrative opgaver for sygeplejersker og det øvrige personale. Nogle lægesekretærer tager imod lægens diktat under stuegang og ved undersøgelser osv.

Lægesekretærer i privat praksis kan være ansat hos alment praktiserende læger eller speciallæger. I privat praksis er telefonbetjening en vigtig del af arbejdet.

Lægesekretæren modtager patienterne og sørger for al papirarbejdet i forbindelse med konsultationerne. Der føres journaler som på sygehusene. Der skal også udarbejdes henvisninger, attester og recepter samt skrives breve. Endelig fører du regnskab, bl.a. over for sygesikringen.

I nogle tilfælde foretager lægesekretæren på egen hånd enkle laboratorieprøver, fx af blod og urin.

Du hjælper i øvrigt lægen efter behov.

Arbejdsplads

Lægesekretærer kan arbejde både på sygehuse, hospitaler og i lægekonsultationer. De løser forskellige typer af opgaver alt efter, om de er ansat i regioner, hos kommuner eller i private lægekonsultationer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Lægesekretærarbejde30.827 kr.29.961 kr.-
Hospitalssekretær, Sygeplejesekretær27.278 kr.-28.331 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Du kan blive ledende lægesekretær.

Der er generelt gode muligheder for beskæftigelse på området.

Mere uddannelse

Der er AMU-kurser inden for området Handel, administration, Kommunikation og Ledelse. Du har mulighed for at få tilskud til kurset, transport osv.

Offentligt ansatte lægesekretærer kan uddanne sig til kommunom. Uddannelsen kan tages på Center for Offentlig kompetenceudvikling.

Du kan desuden tage en videregående uddannelse på baggrund af din erhvervsuddannelse.

Få mere at vide

Dansk Lægesekretærforening/HK
www.hk.dk

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
www.haklnet.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.