Foto af Boghandler
Job

Boghandler

En boghandler sælger bøger, papirvarer og kontorartikler. Boghandeleren vejleder ofte i forbindelse med salg.

Fakta

Arbejdssteder:
Boghandeler, Boglader og bogafdelinger i butikscentre
Stillingsbetegnelser:
Boghandler, Boghandlermedhjælper

Der er også opgaver med markedsføring og bestilling af varer.

Boghandleren tager mod bestilling af varer, der ikke er i butikken i øjeblikket. Forespørgsel efter bestemte bøger kan medføre, at der skal søges i interne databaser eller på internettet.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af boghandler
Boghandelens udvalg er stort og organiseret efter emner.

Som boghandler sælger du bøger, og du ekspederer og vejleder kunderne ved køb. Foruden bøger sælger boghandlere normalt også tidsskrifter, papirvarer, lommeregnere, skriveredskaber og andre kontorartikler. Nogle sælger desuden computere, printere, software, dvd'er, computerspil m.v.

Nogle boghandlere vælger at specialisere sig, fx i bøger om et bestemt emne eller i bestemte kundegrupper, fx studerende (studenterboglader) eller museumsbesøgende (museumsboglader).

Salgsarbejdet omfatter også forskellige former for markedsføring, fx udsendelse af kataloger og direct-mail, vedligeholdelse af website, dekoration af vinduer og salgsfremmende placering af varer i butikken.

Medarbejderne skal desuden bestille og modtage varer fra bogforlag og andre leverandører og sørge for pristfastsættelse af varer samt opstilling af bøger. Hertil kommer kasseregnskab m.v.

Som boghandler må man regne med at bruge en del tid på at læse bøger og boganmeldelser samt på at følge med i kulturlivet og samfundsdebatten.

Betegnelsen boghandler anvendes om alle faguddannede. Mange boglader anvender i dag ufaglært assistance til det mere rutineprægede arbejde.

Boghandlere, der handler med ældre bøger, kaldes antikvarboghandlere. Ofte er der tale om sjældne eller kostbare bøger. Nogle antikvarboghandlere har en betydelig international handel.

Arbejdsplads

Boghandlere ansættes i boghandler og boglader. Antallet af disse specialbutikker er stødt faldende.

I store supermarkeder og varehuse findes specialafdelinger for bøger og papirvarer. Se mere om Detailhandel med kultur- og fritidsprodukter. Desuden ansættes boghandleruddannede i boghandler på internettet.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Boghandlerekspedient23.918 kr.-28.063 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsesmulighederne varierer en del, bl.a. afhængig af uddannelse og hvor i landet du søger arbejde. En voksende andel af bogsalget sker via internettet.

Du har mulighed for at blive selvstændig boghandler.

Mere uddannelse

Der tilbydes en lang række AMU-uddannelser, bl.a. inden for området Detailhandel.

Få mere at vide

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark
www.hk.dk

Dansk Erhverv
www.danskerhverv.dk

Boghandlerforeningen
www.boghandlerforeningen.dk

Mulige uddannelser

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.