blomsterbinder
Andre uddannelser

Blomsterbinder

På uddannelsen lærer du alt det grundlæggende om blomsterbinderi. Desuden lærer du om at drive butik og fastsætte priser.

Fakta

Navn:
Blomsterbinder
Varighed:
17 uger på heltid
Adgangskrav:
Relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling

Du får bl.a. undervisning i buketbinderi, bryllupsbinderi og sæsonbinderi. Fx lærer du om farver, og hvordan de sammensættes. Derudover får du viden om plantearter, deres vækst og pasning.

Du kan arbejde på diverse grønttorve og i blomsterforretninger, men har også mulighed for at åbne din egen forretning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter områderne binderi, plante- og branchekundskab. Inden for hvert område undervises i forskellige emner.

Praktisk  og teoretisk binderi, bl.a.:

 • Binderiets arbejdsmetoder, værktøj, hjælpemidler og teknikker
 • Kendskab til planlægning og udførelse af en binderiopgave på tid og inden for en økonomisk ramme
 • Kalkulering og prissættelse af selvfremstillet binderiarbejde
 • Farvesystemer og farvelære
 • Forskellige planters, blomsters og materialers former, strukturer og teksturer
 • Binderiøvelser ud fra den lærte teori

Plantekundskab:

 • Kendskab til en række potteplanter, afskårne blomster og frilandsplanter
 • Grundlæggende metoder og principper for vækst og pasning af planter og snitblomster
 • Planter og afskårne blomsters holdbarhed
 • Kundebetjening ud fra plantekundskab

Branchekundskab:

 • Grundlæggende kendskab til blomsterbranchen
 • Forbrugerprofiler, trends og livsstil
 • Afsætningsmuligheder i forhold til målgrupper m.m.
 • Prisfastsættelse
 • Indretning, varepræsentation og markedsføring
 • Personligt salg og telefonservice

Nogle skoler udbyder uddannelsen i moduler, som kan følges over en længere periode med pauser imellem.

Uddannelsen foregår på Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde i Roskilde og på Jordbrugets UddannelsesCenter i Beder ved Århus.

Eksamen

Hvert fag afsluttes med prøve. Du får et samlet uddannelsesbevis.

Varighed

Uddannelsens omfang svarer til 17 ugers fuldtidsuddannelse. Skolerne kan tilrettelægge forløbet både på fuldtid og deltid.

Optagelse og adgang

Du skal have relevant erhvervserfaring, eller du skal sandsynliggøre, at du vil opnå erfaringen under uddannelsen.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. Pris for hele uddannelsen er ca. 24.000-47.000 kr. Prisen afhænger bl.a. af, om du tager kurserne enkeltvis eller som samlet forløb. Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen også være højere. Tal økonomi med den skole, hvor du overvejer at følge uddannelsen.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver bl.a. mulighed for at arbejde i en blomsterbutik eller starte egen forretning.

Inspiration

Få overblik over uddannelserne.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Har du læseproblemer, eller et fysisk eller psykisk handicap kan du få støtte.