Kordegn
Job

Kordegn (job)

En kordegn løser administrative opgaver i en kirke. Du kan også deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger.

Fakta

Arbejdssteder:
Folkekirkens kirker
Stillingsbetegnelser:
Kordegn

Du kan arbejde på et kirkekontor eller et regnskabskontor.

På kirkekontoret har du som kordegn mange kontoropgaver, men du møder også ofte mennesker, som nogle gange står i en svær situation fx ved et dødsfald.

Kordegne er ansat i Folkekirken.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som kordegn står du for personregistrering. Du registrerer fødsler, dåb, navneændringer, vielser og dødsfald i CPR-registret.

Oplysningerne i CPR-registret er meget personfølsomme for den enkelte borger, og de er vigtige for danske myndigheder som fx kommunerne eller sygehusene.

Du har som kordegn derfor en særlig viden om datasikkerhed og de lovregler, der gælder for personregistrering.

Kontor- og sekretærarbejde

Du har kontorarbejde som at tage telefonen og håndtere post og e-mail. Du lægger budget, fører regnskab og står for lønudbetaling til kirkens ansatte.

Som kordegn er du sekretær for både præsten og for menighedsrådet. Du hjælper med at forberede møder og udarbejde materiale til fx dåb, konfirmation og begravelse.

Kirkehandlinger og kommunikation

I nogle kirker deltager du som kordegn i gudstjenesten, hvor du fx læser indgangsbøn og udgangsbøn op.

Som kordegn kan du også have opgaver med kommunikation. Du opdaterer kirkens hjemmeside og sociale medier og kan stå for kirkebladet til sognets medlemmer.

Arbejdstider

Der er ofte både weekend- og aftenarbejde.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver for en kordegn er:

  • Registrere fødsler, dåb, navneændringer, vielser og dødsfald
  • Deltage i gudstjenester og ved kirkelige handlinger
  • Forberede og afholde møder i menighedsrådet
  • Tage imod henvendelser fra borgere
  • Udarbejde materiale til dåb, vielser og begravelse
  • Stå for regnskab, budget og personale
  • Presse- og kommunikationsarbejde

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for en kordegn er:

  • Kirkekontorer ved større eller mindre kirker
  • Fælles kirkelige regnskabskontorer 
 

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Kordegn--37.551 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Som kordegn skal du have taget den obligatoriske uddannelse for kirkefunktionærer, som tager i alt 5 uger.

Mange kordegne har i forvejen erfaring med kontorarbejde fra tidligere ansættelser.

Uddannelseskurserne skal være gennemført, senest 2 år efter du er blevet ansat som kordegn.

Læs om kordegneuddannelsen

Mere uddannelse

Som kordegn har du mulighed for efteruddannelse.

Du kan tage flere forskellige korte AMU-kurser inden for praktisk kirketjeneste. Det kan fx være kurser om:

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.