job og arbejdsmarkedet i Danmark

Religiøst arbejde

Kirkeligt arbejde i Danmark tager udgangspunkt i Folkekirken og andre kristne menigheder.

Arbejdet handler om forkyndelse og udbredelse af den kristne tro samt de omsorgs- og medhjælperfunktioner, der er knyttet til kirkens liv.

Det vil sige præstens arbejde samt hjælpere i kirken, kordegn og kirketjener. Desuden sognemedhjælperen, som hjælper præsten med konfirmandundervisning, oplysningsarbejde og sjælesorg.

Kirkeligt arbejde er også missionsarbejde både i Danmark og i udlandet, og endelig er det pleje- og omsorgspersonale, der har taget en uddannelse i diakoni som supplement til deres faglige uddannelse.

Alle disse job foregår i regi af forskellige organisationer og foreninger.

 

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.