Kursus

Håndtering af vanskelige spørgsmål ifm. dødsfald

Efter kurset kan du løse administrativt og juridisk vanskeligt håndterbare problemstillinger i forbindelse med dødsfald i samspil med kirkeværgen. Du har kendskab til arveregler ifm. brugsret til gravsteder, notat- og tavshedspligt mm.

Fakta

Navn:
Håndtering af vanskelige spørgsmål ifm. dødsfald
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2676
Fagkode:
48306-

-

Målgruppe

Kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirkegårdsleder, graver, kordegn, gravermedhjælper m.fl.

Mål

Deltageren kan løse administrativt og juridisk komplekse og vanskeligt håndterbare problemstillinger i forbindelse med dødsfald i samspil med kirkeværgen. Deltageren har i den forbindelse kendskab til:- arveregler i forbindelse med brugsret til gravsteder, herunder arveregler i forbindelse med nye familier- udfordringer i forbindelse med brugere med anden religiøs og/eller kulturel baggrund- ubemidledes adgang til udlæg af gravsted- regler om notatpligt- regler om tavshedspligt

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.