kordegneuddannelsen
Andre uddannelser

Kordegneuddannelsen

På uddannelsen til kordegn lærer du at varetage en kirkefunktionærs opgaver, der har med det daglige administrationsarbejde at gøre. Du lærer bl.a. om de systemer, der bliver brugt til personregistrering, og om de kirketjenstlige handlinger.

Fakta

Navn:
Kordegneuddannelsen
Type:
Andre uddannelser
Varighed:
5 uger
Adgangskrav:
Person, som søger eller har ansættelse som kordegn
Økonomi:
Der er deltagerbetaling

Uddannelsen består af forskellige kurser, hvor du fx beskæftiger dig med håndtering af persondata og de mangeartede typer af opgaver, der er i forbindelse med personregistrering.

Denne uddannelse er påkrævet, hvis man vil ansættes som kordegn i folkekirken. Ansøgere med kordegnevikaruddannelsen har fortrinsret.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kordegneuddannelsen består af en pakke af kurser. De fleste er AMU-kurser, som udbydes af AMU Fyn med undervisningslokaler i København og Odense.

Kordegneuddannelsen består af en obligatorisk grunduddannelse:

 • Sekretær for menighedsrådet
 • Sekretær for menighedsrådet 2
 • God forvaltningsskik og administrativ praksis
 • Personregistrering - bagrund og praksis
 • Samarbejde, kommunikation og faglig etik (ikke AMU-uddannelse)
 • Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger
 • Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger
 • Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken

Derefter følger en obligatorisk efteruddannelse, som afhænger af din jobfunktion:

Lønregnskab

 • Lønberegning og lønrapportering
 • Regnskabsfører for de kirkelige kasser
 • Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser

Personregistrering - særlige opgaver

 • Personregistrering, særlige opgaver

Derudover er der mulighed for forskellige kurser inden for bl.a. regnskabsføring, betjening af kirkens brugere, håndtering af problemfyldt brugerkontakt, samt interkulturel kompetence.

Undervisningen kan gennemføres som en kombination af e-læring og klasseundervisning. Spørg på uddannelsesstedet.

Varighed

Kurserne varer samlet ca. 5 uger.

Optagelse og adgang

Uddannelsen henvender sig til personer, der enten er ansat eller ønsker ansættelse som kordegn.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for hvert fag, du tilmelder dig. 

Læs mere om priser og mulighed for VEU-godtgørelse i Økonomi under AMU.

Få mere at vide

Danmarks Kordegneforening
http://www.kordegn.dk/

Kirkeuddannelse
www.kirkeuddannelse.dk

 

Mulige job