Foto af Urmager
Job

Urmager

Som urmager lever du af at reparere og vedligeholde mekaniske og elektroniske ure.

Fakta

Arbejdssteder:
Urmagerforretninger, Serviceværksteder
Stillingsbetegnelser:
Urmager

Opgaverne veksler mellem arbejde på værkstedet og betjening af kunder i den tilhørende forretning. Der findes et hav af forskellige typer ure, lige fra gammeldags bornholmerure til moderne digitale ure.

Uanset hvilken slags ure du vælger at beskæftige dig med, er urmageri et præcisionsarbejde. Du vil typisk arbejde i en urmagerforretning, men der er også mulighed for at arbejde med sit fag i andre brancher, fx elektroniske virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af urmager
Miniværksted - Urmagerens værksted er ofte blot et hjørne i forretningen, hvor alt er inden for rækkevidde.

Arbejdet som urmager er et præcisionsarbejde. Et ur består af finmekanik, som du skal kunne skille ad og samle igen. Du skal have et normalt godt syn, som eventuelt bliver forstærket med briller, og din hørelse skal også være normal.

På værkstedet reparerer og justerer du alle slags ure. Du må ofte skille uret helt ad og kontrollere hver enkelt del. Slidte og defekte dele skal repareres eller udskiftes.

Reservedelene er i reglen fabriksfremstillede, men på gamle ure kan en urmager komme ud for selv at skulle fremstille enkelte dele. Alle mekaniske dele skal renses, samles, smøres, justeres og efterkontrolleres. Mange urdele er så små, at urmageren må arbejde med lup.

Elektroniske ure er bygget op af mikroelektroniske komponenter. Urmageren undersøger strømforløbet og udskifter defekte dele.

Urmageren restaurerer også gamle ure, som fx kaminure og taffelure samt ure med meget komplicerede slagværker.

Foruden ure og andre tidsmålere handler urmagerne også med urremme og -lænker, batterier, barometre m.v. Urmageren må kunne arrangere varerne i butik og vindue, så de fanger kundernes opmærksomhed.

Arbejdsplads

Urmagere arbejder i urmagerforretninger eller på serviceværksteder, som udfører reparationsarbejder for andre forretninger. Se mere om branchen Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv. Mere end halvdelen af urmagerne i Danmark har egen virksomhed.

Der er også mulighed for at søge ansættelse inden for andre beskæftigelsesområder, fx i elektroniske og finmekaniske virksomheder. Se Fremstilling af elektronisk udstyr.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Urmager33.976 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Man kan frit nedsætte sig som selvstændig urmager, enten som butiksindehaver eller som indehaver af et værksted. Det kan være en fordel at tage uddannelsen til håndværksmester.

Urmagere i mindre byer supplerer ofte deres butik med handel med andre ting, eller de udnytter deres håndværksmæssige kunnen på andre områder. Urmageruddannelsen giver bl.a. muligheder for at glide over i andre finmekaniske fag.

Der er ganske gode beskæftigelsesmuligheder for urmagere. Men faget er lille, og man må være indstillet på at søge job der i landet, hvor der er mulighed.

Mere uddannelse

Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg tilrettelægger efteruddannelseskurser i urmageri.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.