Foto af Radio-tv-fagtekniker
Job

Radio-tv-fagtekniker

Når du er radio-tv-fagtekniker, vedligeholder og reparerer du alle mulige slags elektroniske apparater.

Fakta

Arbejdssteder:
Radioforretninger, Serviceværksteder, Radio- og elektronikfabrikker
Stillingsbetegnelser:
Radio-tv-fagtekniker, Radiomekaniker, Tv-reparatør, Antennemontør

Det kan fx være dvd-afspillere og forstærkeranlæg. Computere og mobiltelefoner er også dit område. Du skal være opfindsom og tænke både praktisk og teoretisk, når du leder efter fejl på elektroniske apparater. Du kommer til at skrue, lodde og måle, så det er en fordel at have hænderne rigitgt skruet på.

Der er jobmuligheder i både reparationsværksteder og radioforretninger, men du kan også arbejde inden for udvikling af nye elektronikprodukter, fx i mobilbranchen.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af tv-mekaniker
Reparation af computere og mobiltelefoner hører også til radio-tv-fagteknikerens arbejdsområde.

Du vedligeholder og reparerer alt inden for radio- og tv-apparater, bl.a. cd-afspillere, cd-optagere, dvd-afspillere, dvd-optagere, grammofoner, båndoptagere, videobåndoptagere, forstærker- og højtaleranlæg, antenneanlæg, samtaleanlæg. Du monterer også antenner.

Når du vedligeholder et apparat eller et anlæg, renser og justerer du de enkelte dele, laver kontrolmålinger og udskifter slidte dele.

Når du skal reparere et apparat, skal du først afprøve det for at se, hvad der er i vejen. For at finde fejlene anvender du diagrammer, der viser, hvordan apparatet eller anlægget er bygget op. Ud fra det, afprøvningen og diagrammerne viser, finder du fejlen og retter den.

Teknikerne bruger almindeligt værktøj, som fx skruetrækkere, tænger, nøgler og loddekolbe, og forskellige måleinstrumenter, fx multimeter og oscilloskop.

Nogle radio-tv-fagteknikere arbejder på radio- og elektronikfabrikker, hvor de er med til at udvikle nye produkter. De kontrollerer, at de nye apparater virker, som de skal. Selve produktionen foregår på samlebånd, hvor de enkelte dele bliver samlet af lodde- og montagepersonale.

Arbejdsplads

De fleste radio-tv-fagteknikere arbejder på reparationsværksteder, der hører til radioforretninger, eller på særlige serviceværksteder. Større reparationer udføres på værksted, eftersyn og mindre reparationer foretages i kundernes hjem. Se mere om brancherne Detailhandel med forbrugerelektronik og Reparation af husholdningsudstyr.

Nogle radio-tv-fagteknikere arbejder også på radio- og elektronikvirksomheder. Se mere om Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Radiokonstruktør38.291 kr.--
Fjernsynstekniker26.276 kr.--
Antennetekniker, telekommunikation37.495 kr.--
Antennemontør, TV-reparatør, Videotekniker33.206 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Som radio-tv-fagtekniker kan man etablere sin egen virksomhed med radioforretning eller serviceværksted. Oplysning om etableringsvilkår osv. kan fås hos Radiofaghandelens Brancheorganisation. Selvstændige kan evt. tage uddannelsen til håndværksmester.

Der er nogenlunde gode muligheder for at få job i faget.

Mere uddannelse

Der er AMU-kurser i Tele og datateknik. Kurserne varer fra få dage til 2 uger. Du kan søge om tilskud til kurset og transport.

Få mere at vide

Dansk Metalarbejderforbund
www.danskmetal.dk

Industriens uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.